Hun taken worden vastgelegd in de statuten van de Academie, die de werking van de Academie vastleggen. U kan ze hieronder downloaden.

Download de statuten hier Download de statuten zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad hier

Voorzitter

De huidige voorzitter van de Academie is de heer Hubert Bocken.

De Academie wordt door de voorzitter en de vast secretaris vertegenwoordigd, onverminderd artikel 2 van de wet van 27 mei 1947 op de rechtspersoonlijkheid.

De Voorzitter en ondervoorzitter worden bij geheime stemming verkozen door de Algemene Vergadering.

Zijn/haar verkiezing geldt voor een termijn van twee jaar ingaand op 1 januari van het werkjaar.

De voorzitter zit de algemene vergaderingen van de Academie en de vergaderingen van het Bureau en de Raad van Bestuur voor.

Bij hoogdringendheid kan de voorzitter samen met de vast secretaris beslissen.