Fondsprijzen

De Fondsprijzen en navorsingskredieten zijn prijzen die voortkomen uit de legaten die aan de Academie werden toevertrouwd.

Documenten: inschrijvingsformulier
inschrijvingsformulier
terug naar overzicht

Octaaf CALLEBAUTPRIJS

Prijs voor een belangrijke studie van de kwaliteitsvoeding en meer algemeen van de voedingsomstandigheden ook in de derde wereld. Navorsingskrediet: met het oog op navorsing op het gebied van de kwaliteitsvoeding, en meer algemeen van de voedingsomstandigheden ook in de derde wereld.
how to catch a cheat read husband cheated
women cheat husband my fiance cheated on me reasons married men cheat
women cheat husband my fiance cheated on me reasons married men cheat
married men who have affairs reasons why married men cheat why do husband cheat
how women cheat why do wife cheat open
affairs with married men I cheated on my boyfriend click
affairs with married men click here click
wives cheat married men who cheat with men click
what happens after an abortion free abortion nyc abortion clinics in san diego
what happens after an abortion reasons for abortion abortion clinics in san diego
pregnancy questions how abortions are done what happens in an abortion
free cell spy app click mobile phone monitoring software for android
women wanting to cheat do you cheat on your wife how to make your wife cheat
women wanting to cheat go how to make your wife cheat
my wife cheated on me now what do i do thesailersweb.com why do i want to cheat on my wife
cheated on my boyfriend blog.gobiztech.com i found out my boyfriend cheated on me
cheated on my boyfriend blog.gobiztech.com i found out my boyfriend cheated on me
how to cheat on wife link why do wifes cheat
what to do when husband cheats open women looking to cheat
kaltens sex stories link free stories of wemen and dog sex
how to catch a cheat married affairs why wife cheated
hidden sms spy app click best free spy apps for android
walgreens pharmacy coupon blog.bizplatform.co walgreens coupon photo code
rx discount pharmacy open rx prescription coupons
imitrex 100mg read thyroxine 25mcg
vardenafil 60mg waltersgarage.com prednisolone 5mg
coupons for viagra 2016 canada drug pharmacy coupon viagra manufacturer coupon
free coupon for viagra site viagra coupons and discounts
abortion 12 weeks http://abortionpill-online.com/ scraping the lining of the uterus
can i take topamax with zoloft go can i take topamax with zoloft
lisinopril and eye floaters lisinopril and eye floaters lisinopril and eye floaters
cialis dosage instructions cialis dose forum cialis dose for erectile
coupons for prescription medications coupons for cialis prescriptions coupons
drug coupon card site discount card prescription
viagra za zene cijena viagra cijena viagra koktel
metronidazol metronidazole metronidazole encephalopathy
discount drug coupon quadrovermelho.com.br prescription coupon
naltrexone over the counter open where to buy naltrexone
ldn low dose naltrexone pallanuoto.dinamicatorino.it implant alcohol treatment
naltrexone dosage range what is revia used for ldn prescription
naltrexone dosage range blog.admissionnews.com ldn prescription
naltrexone reviews alcoholism open side effects of naltrexone implant
ldn info zygonie.com does naltrexone work
starting naltrexone blog.aids2014.org naltrexone tab 50mg
what is a vivitrol shot zygonie.com naltrexone side effects forum
deadline: 30-04-2018
eerste opening: 1982
waarde: € 1250
periode: tweejaarlijks

Algemeen reglement

Artikel 1. De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten aanvaardt de schenking van één miljoen vijfhonderdduizend frank (+/- 37.200 EUR), waaraan geen lasten verbonden zijn. Dit bedrag kan aangevuld worden.

Artikel 2. Ter gelegenheid van de in Artikel 1 vermelde schenking, wordt een Octaaf Callebautfonds gesticht ter bevordering van de studie en het onderzoek op het gebied van kwaliteitsvoeding en meer algemeen ter verbetering van de voedingsomstandigheden ook in de derde wereld.

Artikel 3. De besteding geschiedt door de Klasse der Natuurwetenschappen op voorstel van een bestendige commissie bestaande uit vier leden van de Klasse der Natuurwetenschappen, waartoe van rechtswege de medestichter, M. D'Hont, behoort. Zij wordt bijgestaan door de vast secretaris van de Academie.

Artikel 4. De samenstelling van de bestendige commissie zal elk jaar in het Jaarboek verschijnen.

Artikel 5. De Klasse der Natuurwetenschappen zal een ontwerp van reglement betreffende het toekennen van de besteding uitwerken, in overeenstemming met de inzichten van de schenkers.

Artikel 6. Alle onvoorziene gevallen aangaande de prijs worden door de Klasse der Natuurwetenschappen geregeld op voorstel van de onder Artikel 3 vermelde commissie.

Artikel 7. Voor alle andere onvoorziene gevallen betreffende het fonds is de Raad van Bestuur van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten bevoegd.
how to catch a cheat read husband cheated
wifes who cheat want my wife to cheat when a husband cheats
click here looking to cheat read here
women cheat husband my fiance cheated on me reasons married men cheat
find an affair go link
what happens after an abortion free abortion nyc abortion clinics in san diego
information about abortions what is the latest you can terminate a pregnancy ways to terminate early pregnancy
free cell spy app click mobile phone monitoring software for android
symptoms of stds go what are the symptoms for gonorrhea
women wanting to cheat nexwebsites.com i want my wife to cheat
i had a dream i cheated on my boyfriend blog.perecruit.com i cheated on my boyfriend but i love him
cheat on my girlfriend why do girlfriends cheat i cheated on my girlfriend and i want her back
i just cheated on my boyfriend lovettsoftware.com i dreamt my boyfriend cheated on me
cheated on my boyfriend how to get your boyfriend to cheat on you i found out my boyfriend cheated on me
walgreens photo code walgreens coupon codes for photos rite aid online coupons
revia twodrunkmoms.com renova 0.025%
proscar 5mg blog.griblivet.dk valtrex 1g
thyroxine bottle tadalafil azithromycin 500mg
coupons for viagra 2016 canada drug pharmacy coupon viagra manufacturer coupon
prescription coupon card read viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 drug discount coupons copay cards for prescription drugs
lisinopril and eye floaters lisinopril and eye floaters lisinopril and eye floaters
linzess patient assistance generic bystolic alternative
information on abortion go home abortion remedies
metronidazol metronidazole metronidazole encephalopathy
post abortion care blog.lesenka.com where to do abortion
free discount prescription cards coupons for prescriptions coupon prescription
discount prescription coupons gitteottosen.dk new prescription coupon
discount prescription coupons discount card prescription new prescription coupon
discount prescription coupons coupons for cialis 2016 prescription drug coupons
cialis coupon lilly cialis coupons cialis coupons 2015
naltrexone pregnancy site naloxone implant
vivitral shot go naltrexone opiate
ldn naltrexone naltrexone for multiple sclerosis user reviews ldn prescription

Uitvoeringsreglement

Artikel 1. De Octaaf Callebautprijs is bestemd om belangrijk oorspronkelijk werk te bekronen op het gebied van de kwaliteitsvoeding, en meer algemeen van de voedingsomstandigheden ook in de derde wereld.

Artikel 2. Deze prijs omvat twee luiken: de gewone prijs kan om de twee jaar toegekend worden voor een studie die betrekking heeft op het in artikel 1 vermelde domein; de prijs zal eventueel voor de eerste maal in 1982 worden toegekend. Daarnaast kan om de drie jaar een onderzoekskrediet worden toegekend met het oog op navorsing op het hoger aangeduid terrein.

Artikel 3. Voor de tweejaarlijkse prijs komen in aanmerking, ofwel onuitgegeven studies, die in het geval van bekroning eventueel door de Academie zullen uitgegeven worden, ofwel studies die in de loop van het voorafgaand tijdvak in druk zijn verschenen.

Artikel 4. De ingezonden onuitgegeven werken moeten in het Nederlands of in het Engels opgesteld zijn: naargelang de gekozen taal moet er een uitvoerige samenvatting in de andere taal aan toegevoegd worden. De reeds in druk verschenen werken dienen ofwel in het Nederlands, ofwel in het Engels te zijn opgesteld.

Artikel 5. Werken waaraan reeds een prijs werd toegekend, komen niet in aanmerking.

Artikel 6. De tweejaarlijkse prijs en het onderzoekskrediet kunnen worden toegekend aan aanvragers van gelijk welke nationaliteit.

Artikel 7. Het bedrag van de tweejaarlijkse prijs wordt vastgesteld op minstens 1.250 EUR. Het navorsingkrediet zal minstens 7.500 EUR bedragen. De toegekende bedragen kunnen niet verdeeld worden. Hogere opbrengst van het kapitaal wordt bij het kapitaal gevoegd. Worden de prijs of de toelage niet toegekend, dan wordt het bedrag ervan voorbehouden tot de eerstvolgende periode, op het einde waarvan eventueel twee prijzen of toelagen toegekend worden. Zo er dan slechts één kandidaat bekroond wordt, wordt het bedrag van voorgaande periode bij het kapitaal gevoegd.

Artikel 8. De prijs en de toelage worden toegekend door de Klasse der Natuurwetenschappen op voorstel van een door haar aangestelde commissie. Deze zal in de maand oktober van het jaar waarin een prijs of toelage wordt toegekend, haar voorstel aan de Klasse der Natuurwetenschappen mededelen.

Artikel 9. De aangeboden werken voor het bekomen van de tweejaarlijkse prijs moeten uiterlijk op 30 april (*) van het jaar waarin de prijs kan toegekend worden bij de vast secretaris van de Koninklijke Vlaamse Academie, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel worden ingediend met de vermelding: "voor de Octaaf Callebautprijs". Hetzelfde geldt voor de aanvraag tot het bekomen van het navorsingkrediet: deze aanvraag, voorzien van het nodige verantwoordingdossier (curriculum vitae, publicaties, omschrijving van het project), moet eveneens tegen 30 april (*) van het jaar van eventuele toekenning bij het hoger vermelde adres worden ingediend.

Artikel 10. De aangeboden werken voor het bekronen van de tweejaarlijkse prijs moeten in drie eensluidende exemplaren (+ illustraties en figuren) ingestuurd worden. De onuitgegeven studies moeten getypt zijn.

Artikel 11. Onvoorziene gevallen met betrekking tot de prijs of de navorsingtoelage worden na verslag van de commissie, door de Klasse der Natuurwetenschappen geregeld.

Artikel 12. Voor onvoorziene gevallen met betrekking tot het fonds is de Raad van Bestuur van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten van België bevoegd.
how to catch a cheat unfaithful husbands husband cheated
how to catch a cheat unfaithful husbands husband cheated
women cheat husband why men cheat reasons married men cheat
what causes women to cheat open wife cheated
how women cheat marriage affairs open
go how many women cheat on husbands all wives cheat
why are women unfaithful why do wifes cheat married men having affairs
i had a dream my husband cheated on me i cheated on my husband with his best friend i cheated my husband
cheat on my girlfriend why do girlfriends cheat i cheated on my girlfriend and i want her back
cheated on my boyfriend blog.gobiztech.com i found out my boyfriend cheated on me
how to cheat on wife link why do wifes cheat
dating for married men woman affair married cheaters
my wife cheated now what click when married men cheat
adult stories site hot sex stories of tamilnadu
I cheated on my wife prashanthiblog.com affairs with married men
married cheaters when women cheat reasons women cheat on their husbands
indiana abortion clinics teen abortions new york abortion
hidden sms spy app francescocutolo.it best free spy apps for android
hidden sms spy app click best free spy apps for android
imitrex 100mg read thyroxine 25mcg
levitra 40mg go sildenafil citrate 100mg
coupons for viagra 2016 viagra coupon card viagra manufacturer coupon
free coupon for viagra click viagra coupons and discounts
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
drug coupon card link discount card prescription
free shipping coupon codes coupon sites printable coupon sites
free shipping coupon codes andreinfo coupon sites
post abortion care blog.lesenka.com where to do abortion
discount drug coupon quadrovermelho.com.br prescription coupon
how to get naltrexone out of your system naltrexone adverse effects naltroxon
will naltrexone show on a drug test open low dose medicine
naltroxin click vivitral shot
taking naltrexone too soon naltrixone vivtrol shot
what is a vivitrol shot naltrexone injection naltrexone side effects forum

Laureaten

2010: Christophe Courtin

Structurally different wheat-derived AXOS have different prebiotic and fermentation properties in rats

Na het behalen van de diploma's Bio-ingenieur in de Scheikunde en Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen, is Christophe Courtin (°1973) vandaag hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven, verbonden aan het Laboratorium voor Levensmiddelenchemie en -biochemie. Wat onderzoek betreft, is hij (co-)auteur van meer dan 130 peer reviewed internationale publicaties en 10 octrooien en octrooiaanvragen. Hij trad reeds op als promotor voor een tiental doctoraten en begeleidt er nu zeven. Naast samenwerkingen op nationaal niveau, werkt(e) hij samen met een groot aantal internationale partners via onderzoeksprojecten in de opeenvolgende EU Kaderprogramma's. Op vlak van onderwijs doceert Christophe Courtin een vijftal vakken, zowel op Bachelor- als Masterniveau. Recent fungeerde hij als Program Chair voor de AACC International 2010 Annual Meeting, een congres in de VS waaraan 1200 personen deelnamen. Sinds 2003 is hij associate editor van Cereal Chemistry. Christophe is getrouwd en vader van drie kinderen.

Het onderzoek binnen het Laboratorium voor Levensmiddelenchemie en -biochemie focust zich vooral op granen. De nadruk ligt hierbij enerzijds op het bestuderen en modificeren van de eigenschappen van graanconstituenten en hun structuur en anderzijds op het begrijpen en sturen van de technologische functionaliteit van deze constituenten in graangebaseerde processen. Steeds prominenter aanwezig is onderzoek naar graangebaseerde technologieën die toelaten om op een actieve wijze de gezondheid van mensen te verbeteren. Bij dit alles worden zeer vaak microbiële biokatalysatoren gebruikt. Wegens hun grote specificiteit zijn zij niet alleen het ideale hulpmiddel om inzicht te verwerven in de technologische en nutritionele functionaliteit van graancomponenten, maar zijn ze ook perfect geschikt om deze actief te modificeren met het oog op verbetering van processen en eindproducten. Gezien het belang van enzymen wordt ook veel aandacht besteed aan de studie van structuur-functie relaties, waarbij vaak gebruik gemaakt wordt van molecular engineering.

Een belangrijke onderzoekslijn is deze naar arabinoxylan-oligosachariden (AXOS) en hun prebiotisch potentieel. AXOS worden gevormd bij de enzymatische hydrolyse van arabinoxylan, een celwandpolysacharide dat in mindere of meerdere mate terug te vinden is in granen en dominant aanwezig is in tarwe en rogge. Resultaten van interdisciplinair onderzoek dat extensieve in vitro en in vivo studies behelsde en waarvoor onder andere samenwerking gezocht werd met een tiental onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland, tonen aan dat AXOS inderdaad kunnen beschouwd worden als prebiotica. Dit leidde mee tot de oprichting van een spin-off bedrijf. Door gebruik te maken van nieuw ontwikkelde enzymtechnologie kunnen deze AXOS zowel als ingrediënt als in situ tijdens het verwerken van graan tot brood aangemaakt worden.1996: I. Defloor

Factors governing the breadmaking potential of cassava (Manihot esculenta Crantz) flour1995: M. Hendrickx

The combined effect of high hydrostatic pressure and temperature on reversible inactivation of food quality related enzymes1988: R. De Schrijver

Onderzoek over de invloed van essentiële en isomere voedingsvetten op de energiebenutting, de lipidensamenstelling en de funktie van mitochondriën