Fondsprijzen

De Fondsprijzen en navorsingskredieten zijn prijzen die voortkomen uit de legaten die aan de Academie werden toevertrouwd.

Documenten: inschrijvingsformulier
inschrijvingsformulier
terug naar overzicht

Paul VAN OYEPRIJS

Prijs voor een oorspronkelijk werk in voorkeurorde over: veldwerk op het gebied van de hydrobiologie in de breedste zin van het woord; systematiek van "protisten" of van invertebraten; algemene biologie.
how to catch a cheat unfaithful husbands husband cheated
wifes who cheat want my wife to cheat when a husband cheats
women cheat husband my fiance cheated on me reasons married men cheat
women cheat husband read reasons married men cheat
husbands who cheat my husband cheated with a man what makes a husband cheat
husbands who cheat open what makes a husband cheat
how women cheat reasons wives cheat on their husbands open
how women cheat marriage affairs open
find an affair why do people cheat link
affairs with married men online click
affairs with married men online click
read link redirect
go all women cheat all wives cheat
go all women cheat all wives cheat
information about abortions abortions pictures ways to terminate early pregnancy
information about abortions bad abortion stories ways to terminate early pregnancy
why are women unfaithful why do wifes cheat married men having affairs
why are women unfaithful husbands who cheat married men having affairs
will my wife cheat again go how to tell if wife has cheated
symptoms of stds centauricom.com what are the symptoms for gonorrhea
i just cheated on my boyfriend lovettsoftware.com i dreamt my boyfriend cheated on me
why women cheat on their husband open will my wife cheat again
dating for married men open married cheaters
married cheaters when women cheat reasons women cheat on their husbands
walgreens photo code walgreens coupon codes for photos rite aid online coupons
printable coupons for viagra coupon for prescription coupons for prescriptions
levitra 40mg go sildenafil citrate 100mg
coupons for viagra 2016 canada drug pharmacy coupon viagra manufacturer coupon
free coupon for viagra drug coupon viagra coupons and discounts
lisinopril and eye floaters lisinopril and eye floaters lisinopril and eye floaters
how much do abortions cost how to get abortion pill partial birth abortion
sumatriptan dosing sumatriptan dosing sumatriptan dosing
cialis dosage instructions cialis dosing and metabolism cialis dose for erectile
diabetes ed treatment go type 2 diabetes and sexuality
coupons for prescription medications coupons for cialis prescriptions coupons
cialis coupon code drug coupon card discount card for prescription drugs
viagra kamagra blog.robard.com viagra mire jó
jasmine warpedfish.co.uk jasmine pilchard-gosnell
viagra za zene cijena viagra cijena viagra koktel
metronidazol metronidazole metronidazole encephalopathy
exelon 3x50 exelon exelon pflaster
free shipping coupon codes coupon sites printable coupon sites
free shipping coupon codes coupon sites printable coupon sites
viagra viagra prodej viagra
coupons for cialis 2016 cialis coupons printable cialis manufacturer coupon
cialis coupons from lilly copay cards for prescription drugs new prescription coupons
cialis coupon gitteottosen.dk cialis coupons 2015
cialis coupon gitteottosen.dk cialis coupons 2015
how to get naltrexone out of your system naltrexone adverse effects naltroxon
will naltrexone show on a drug test methsuximide low dose medicine
opiate implant click revia
ldn low dose naltrexone pallanuoto.dinamicatorino.it implant alcohol treatment
vivitral shot go naltrexone opiate
naltrexone dosage range blog.admissionnews.com ldn prescription
ldn info zygonie.com does naltrexone work
starting naltrexone go naltrexone tab 50mg
starting naltrexone blog.aids2014.org naltrexone tab 50mg
deadline: 30-04-2017
eerste opening: 1957
waarde: € 750
periode: tweejaarlijks

Algemeen reglement

Artikel 1. De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten aanvaardt de schenking van 495 EUR (twintigduizend frank), zijnde het saldo van de fondsen samengebracht bij de Paul van Oyehuldiging in 1956, en haar onvoorwaardelijk aangeboden door het Koninklijk Natuurwetenschappelijk Genootschap Dodonea te Gent. Dit bedrag kan aangevuld worden.

Artikel 2. Ter gelegenheid van bovenvermelde schenking wordt een Paul van Oyefonds gesticht ter bevordering van de biologische wetenschappen. De inkomsten van het fonds worden besteed voor het verlenen van een Paul van Oyeprijs en een Paul van Oyepenning. Zij kunnen daarenboven aangewend worden voor het behartigen van onderzoek op ondervermelde gebieden.

Artikel 3a. De prijs wordt toegekend aan oorspronkelijk onuitgegeven werk in de orde van voorkeur met betrekking tot:

veldwerk op het gebied der hydrobiologie in de breedste zin van het woord;

systematiek der protisten of der evertebraten;

biogeografie;

algemene biologie.

Artikel 3b. De penning wordt verleend voor belangrijke en voortreffelijke werken of het gehele oeuvre van bekende vorsers op en in de orde van voorkeur der onder artikel 3a genoemde gebieden.

Artikel 4. De toekenning van de prijs en de penning geschiedt door de Klasse der Natuurwetenschappen op voorstel van een bestendige commissie van ten minste vijf en ten hoogste zeven leden door haar aangesteld.

Artikel 5. De samenstelling van de bestendige commissie zal elk jaar in het Jaarboek verschijnen.

Artikel 6. Onvoorziene gevallen aangaande de prijs en de penning worden door de Klasse der Natuurwetenschappen geregeld op voorstel van de bovenvermelde bestendige commissie.

Artikel 7. Onvoorziene gevallen betreffende het fonds worden door de Raad van Bestuur van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten geregeld.
wifes who cheat reason why husband cheat when a husband cheats
click here looking to cheat read here
married men who have affairs reasons why married men cheat why do husband cheat
find an affair go link
go reason women cheat all wives cheat
women who love to cheat online how to tell if wife has cheated
what happens after an abortion dilation and curettage instruments abortion clinics in san diego
will my wife cheat again women who cheat on husbands how to tell if wife has cheated
will my wife cheat again go how to tell if wife has cheated
free cell spy app cell phone spy apps mobile phone monitoring software for android
symptoms of stds go what are the symptoms for gonorrhea
what is infidelity husband cheated on me how many men have affairs
i had a dream i cheated on my boyfriend open i cheated on my boyfriend but i love him
i had a dream my husband cheated on me i cheated on my husband with his best friend i cheated my husband
cheated on my girlfriend cory-smith.com did my girlfriend cheated on me
cheated on my boyfriend how to get your boyfriend to cheat on you i found out my boyfriend cheated on me
how to cheat on wife link why do wifes cheat
why women cheat on their husband open will my wife cheat again
reasons why women cheat on their husbands link percent of women that cheat
reasons wives cheat on their husbands why wives cheat on husbands why do women cheat on their husbands
what to do when husband cheats open women looking to cheat
I cheated on my wife prashanthiblog.com affairs with married men
I cheated on my wife cheaters affairs with married men
married cheaters when women cheat reasons women cheat on their husbands
how to catch a cheat married affairs why wife cheated
walgreens online coupon codes blog.sumedh.in coupon code walgreens photo
imitrex 100mg link thyroxine 25mcg
proscar 5mg blog.griblivet.dk valtrex 1g
prescription coupon card click viagra discount coupon
viagra coupon code go copay cards for prescription drugs
free discount prescription cards discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
jasmine warpedfish.co.uk jasmine pilchard-gosnell
jasmine warpedfish.co.uk jasmine pilchard-gosnell
nalrexone saveapanda.com naltrexone in the treatment of alcohol dependence
naltrexone success rate ldn benefits ldn for ibs
taking naltrexone too soon floridafriendlyplants.com vivtrol shot
ldn naltrexone naltrexone for multiple sclerosis user reviews ldn prescription
naltrexone hair loss peider.dk vivitral

Uitvoeringsreglement

Artikel 1. De Paul van Oyeprijs is bestemd om oorspronkelijk onuitgegeven werk te bekronen in voorkeurorde over:

veldwerk op het gebied der hydrobiologie in de breedste zin van het woord;

systematiek der protisten of der evertebraten;

biogeografie;

algemene biologie.

Artikel 2. Het bedrag van de prijs wordt bepaald rekening houdend met het bedrag van de interesten van het kapitaal, nadat 25 % van deze interesten werden afgehouden en bij het kapitaal gevoegd.

Artikel 3. De verlening kan geschieden, om de twee jaar, voor een onuitgegeven werk of een reeks werken, voltooid, tijdens de periode sinds de laatste toekenning ongeacht de nationaliteit van de auteur. Het dient in het Nederlands opgesteld.

Artikel 4. De penning is een medaille van edel metaal en wordt, op voorstel van de bestendige commissie, door de Klasse der Natuurwetenschappen toegekend aan een verdienstelijk auteur. De Klasse der Natuurwetenschappen kan daarenboven één van de bestuursleden van het Koninklijk Natuurwetenschappelijk Genootschap Dodonea aan de commissie toevoegen. De jury mag alleen beraadslagen indien tenminste drie leden aanwezig zijn. Onthouding is niet toegestaan.

Artikel 5. De bestendige commissie zal ieder jaar in de maand oktober haar voorstel aan de Klasse der Natuurwetenschappen mededelen.

Artikel 6. De aangeboden werken moeten uiterlijk op 30 april (*), in drievoud, bij de vast secretaris van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel worden ingediend, met de vermelding: "voor de Paul van Oyeprijs".

Artikel 7. De schrijver mag ongenoemd blijven en zijn werk van een spreuk voorzien, mits toevoeging van zijn naam en adres onder gesloten omslag.

Artikel 8. Reeds bekroonde werken komen niet in aanmerking.

Artikel 9. De Klasse beslist over het al of niet publiceren van het bekroond werk, op voorstel van de bestendige commissie.

Artikel 10. Indien sinds de laatste toekenning van de prijs meer dan vijf jaar verlopen zijn, zullen de interesten van drie jaar bij het kapitaal worden gevoegd. Een deel van de interest kan aangewend worden tot steun - onder welke vorm ook - van wetenschappelijk onderzoek op bovenvermelde gebieden, met voorkeur volgens de opgegeven rangorde.

Artikel 11. Onvoorziene gevallen met betrekking tot de prijs en de penning worden, na verslag van de bestendige commissie, door de Klasse der Natuurwetenschappen geregeld.

Artikel 12. Voor onvoorziene gevallen met betrekking tot het fonds is de Raad van Bestuur van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten bevoegd.(*) Beslissing Raad van Bestuur van 6 september 1991.
how to catch a cheat unfaithful husbands husband cheated
women cheat husband my fiance cheated on me reasons married men cheat
women cheat husband my fiance cheated on me reasons married men cheat
married men who have affairs reasons why married men cheat why do husband cheat
married men who have affairs click why do husband cheat
married men who have affairs dating for married why do husband cheat
what causes women to cheat reason why husband cheat wife cheated
how women cheat why do wife cheat open
affairs with married men I cheated on my boyfriend click
women who love to cheat online how to tell if wife has cheated
pregnancy questions statistics on abortion what happens in an abortion
will my wife cheat again go how to tell if wife has cheated
symptoms of stds centauricom.com what are the symptoms for gonorrhea
My husband cheated on me link why people cheat
cheat on my girlfriend why do girlfriends cheat i cheated on my girlfriend and i want her back
cheat on my girlfriend why do girlfriends cheat i cheated on my girlfriend and i want her back
how can people cheat open why women cheat on men they love
what to do when husband cheats what makes a husband cheat women looking to cheat
married cheaters tfswhisperer.com reasons women cheat on their husbands
indiana abortion clinics teen abortions new york abortion
walgreens photo code walgreens coupon codes for photos rite aid online coupons
revia read renova 0.025%
proscar 5mg vardenafil valtrex 1g
lasix pill link temovate 0.05%
lasix pill dapoxetine 60mg temovate 0.05%
coupons for viagra 2016 canada drug pharmacy coupon viagra manufacturer coupon
discount prescription drug card go manufacturer coupons for prescription drugs
can i take topamax with zoloft go can i take topamax with zoloft
how much do abortions cost open partial birth abortion
information on abortion website-knowledge.com home abortion remedies
abortion pill abortion pill abortion pill
viagra kamagra site viagra mire jó
jasmine site jasmine pilchard-gosnell
feldene capsulas feldene flas para que sirve feldene
free discount prescription cards coupons for prescriptions coupon prescription
discount prescription coupons gitteottosen.dk new prescription coupon
nalrexone saveapanda.com naltrexone in the treatment of alcohol dependence
nalrexone saveapanda.com naltrexone in the treatment of alcohol dependence
naltrexone revia site naltrexone 50 mg side effects
naltrexone dosage range what is revia used for ldn prescription
ldn info zygonie.com does naltrexone work

Laureaten

2011: Maarten Larmuseau

Sea (in)sight. From phylogeographical insights to visual local adaptation in marine gobies.

Hierin kon hij aantonen dat de verschillende populaties van mariene grondels genetisch aangepast zijn aan de lokale lichtomstandigheden langs de Europese kusten. Momenteel is hij verbonden als FWO-Postdoctoraal onderzoeker aan het Laboratorium van Forensische Genetica en Moleculaire Archeologie (Departement Humane Erfelijkheid) waar hij de humane genetische diversiteit in de Lage Landen in kaart brengt en deze tracht te relateren aan culturele verschillen en historische feiten. Nieuwe inzichten via een dergelijke multidisciplinaire aanpak gebruikt hij om vooruitgang te boeken in het onderzoek naar de (micro-)evolutie bij mens en dier.

Maarten Larmuseau (° 1983) is actief in het onderzoeksdomein van de populatie- en evolutiegenetica en is verbonden aan de KULeuven. Hij begon eind 2004 aan een doctoraat over de relatie tussen populatiegenetica en natuurlijke selectie bij mariene vissen in het Laboratorium van Diversiteit en Systematiek van Dieren. In 2009 verdedigde hij zijn doctoraat getiteld: '(In)zicht op zee – Van fylogeografische inzichten naar visuele lokale adaptatie bij mariene grondels'.2009: Jef Guelinckx

Estuarine habitat use by a goby species: a geochemical approach

Jef Guelinckx (°1979) behaalde in 2002 met een palmares van zeven graden zijn licentiaatsdiploma in de Biologie, richting dierkunde-ecologie, aan de KULeuven. Een eerste kennismaking met estuariene en mariene ecosystemen kwam er met de licentiaatsthesis naar het migratiegedrag van haring en sprot in het Schelde-estuarium, onder begeleiding van Prof. F. Ollevier. Dit smaakte naar meer en effende het pad voor zijn doctoraatsonderzoek Estuarine habitat use by a goby species: a geochemical approach aan het Laboratorium voor Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie (KULeuven) waar hij zich verder verdiepte in de ecologische rol die estuaria vervullen voor mariene vissen. Het doctoraatsonderzoek naar de migratiepatronen van grondels in het Schelde-estuarium werd uitgevoerd met een beurs van de KULeuven en een specialisatiebeurs van het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie). Voor dit multidisciplinair onderzoek vonden tal van samenwerkingen plaats met verscheidene Vlaamse en Europese onderzoeksinstellingen. De intensieve staalnamecampagnes op zee en in de Schelde werden ondermeer ondersteund door het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee). Een belangrijk experiment werd uitgevoerd aan het Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie in Yerseke, een vestiging van het Nederlands Instituut voor Ecologie (KNAW-NIOO). De verschillende scheikundige analyses kon Jef Guelinckx uitvoeren aan het Laboratorium Analytische en Milieuchemie van de VUB, de Afdeling Geologie van KULeuven en het Laboratoire de Sclérochronologie des Animaux Aquatiques (IFREMER-IRD) in het Franse Brest.

Naast zijn doctoraatsonderzoek draaide de heer Guelinckx ook mee in een monitoringstudie naar de estuariene visgemeenschap van de Schelde in opdracht van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Na het afwerken van zijn doctoraatsverhandeling werkte Jef Guelinckx een korte periode aan de Universiteit van Bergen (Noorwegen). Momenteel werkt hij bij de Vlaamse Milieumaatschappij rond Integraal Waterbeleid.2007: Sofie Derycke

Patronen en processen in de genetische structuur van twee mariene nematodentaxa (Rhabditis (Pellioditis) marina en Halomonhysterra disjuncta). Een moleculaire, morfologische en experimentele benadering.

In 2007 wordt de studie ‘Patronen en processen in de genetische structuur van twee mariene nematodentaxa (Rhabditis (Pellioditis) marina en Halomonhysterra disjuncta). Een moleculaire, morfologische en experimentele benadering’ van mevrouw Sofie Derycke bekroond. Het betreft een doctoraal onderzoek naar de genetische structuur en dynamiek binnen populaties van rondwormen, wat een duidelijke betekenis kan hebben voor opmeten van de kwaliteit van het leefmilieu.

Sofie Derycke (°1978) studeerde biologie aan de Gentse Universiteit, waar ze sinds 2002 verbonden is aan de onderzoeksgroep Mariene Biologie. In 2006 behaalde ze haar doctoraat met bovenvernoemde studie.2005: M. De Block

Life history plasticity to time stress in the damselfly Lestes viridis

In 2005 wordt de studie ‘Life history plasticity to time stress in the damselfly Lestes viridis’ van mevrouw Marjan De Block bekroond, een onderzoek naar de levensgeschiedeniskenmerken als respons op tijdstress bij de waterjuffer Lestes viridis, het proefschrift waarmee zij ook haar doctoraat behaalde aan de Universiteit Antwerpen in 2004. Marjan De Block (°1973) studeerde biologie aan de Universiteit Antwerpen (UA), waar zij ook de aanvullende opleiding milieuwetenschappen volgde. Zij werkte aan enkele wetenschappelijke projecten aan het Instituut voor Natuurbehoud en de UA. Na het behalen van haar doctoraat was zij gedurende een jaar verbonden als postdoctoraal onderzoeker aan Darmouth College, USA, met een fellowship van de Belgian American Educational Foundation. Momenteel is zij verbonden aan de KULeuven met een mandaat van postdoctoraal onderzoeker van het FWO-Vlaanderen. Marjan De Block is gespecialiseerd in de evolutionaire biologie.2003: Tine Huyse

Evolutionary assocations between Gyrodactylus and its goby host: Bound forever?

De laureaat voor de Van Oyeprijs voor 2003 is mevrouw Tine Huyse. Zij diende haar doctoraalproefschrift in, met als titel "Evolutionary assocations between Gyrodactylus and its goby host: Bound forever?". Het is een zeer goede studie van een relatie tussen een groep kieuwparasieten en de groep vissengastheren, die met gevarieerde methoden en onder verschillende aspecten werd benaderd. Mevrouw Tine Huyse (°1976) studeerde in 1998 met grote onderscheiding af aan de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven) als licentiaat in de Wetenschappen. In 2002 behaalde ze haar doctoraatsproefschrift in de Biologische Wetenschappen, eveneens aan de KULeuven. Momenteel (2002-2004) werkt zij aan een postdoctoraal onderzoek aan het ‘Natural History museum’ in London.1999: Tom Moens

Voedingsecologie van vrijlevende estuariene nematoden. Een experimentele benadering.1993: W. Sleurs

Een systematische en zoögeografische studie van de Rissoininae Stimpson, 1865 (Gastropoda, Rissoidae)1991: Luc Demeester

On the genetical ecology of phototactic behavoour in Daphnia magna (Crustacea, Cladocera)1987: J. Peters

Bijdrage tot de archeozoölogie van Soedan en Egypte1985: Koen Martens

Taxonomische revisie van het genus Sclerocypris Sars, 1924 (Crustacea, Ostracoda) in Afrika1983: M. Coussement

Limnologisch en visserijbiologisch onderzoek van enkele hengelwateren in oost-Vlaanderen1981: R. Bosmans

Ecologische faunistiek en indicatorwaarde van water- en oppervlaktewantsen in Oost- en West-Vlaanderen1979: A. Caljon

Ecologisch-systematisch onderzoek en numerieke analyse van de fytoplanktongemeenschappen in brakwterkreken in het noorden van Oost-Vlaanderen1977: E. Coppejans

Bijdrage tot de studie van de wierpopulaties (Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae) aan het fotofiel infralittoraal in het Noordwestelijke Mediterraan bekken1975: J. Rammeloo

Systematische studie van de in België voorkomende Trichiales en Stemonitales (Myxomyceten)1969: M. De Ridder

De Raderdieren van Ijsland, IV