Fondsprijzen

De Fondsprijzen en navorsingskredieten zijn prijzen die voortkomen uit de legaten die aan de Academie werden toevertrouwd.

Documenten: inschrijvingsformulier
inschrijvingsformulier
terug naar overzicht

Mgr. Jozef COPPENSPRIJS

Prijs voor een belangrijk oorspronkelijk werk op het gebied van de geschiedenis van de Leuvense universiteit, de geschiedenis van de Bijbelse exegese, oudtestamentische studies.
women cheat husband my fiance cheated on me reasons married men cheat
married men who have affairs reasons why married men cheat why do husband cheat
married men who have affairs dating for married why do husband cheat
how women cheat reasons wives cheat on their husbands open
go all women cheat all wives cheat
husband watches wife cheat why wife cheated find an affair
pregnancy questions how abortions are done what happens in an abortion
women wanting to cheat click i want my wife to cheat
cheated on my girlfriend cory-smith.com did my girlfriend cheated on me
i just cheated on my boyfriend lovettsoftware.com i dreamt my boyfriend cheated on me
cheated on my boyfriend how to get your boyfriend to cheat on you i found out my boyfriend cheated on me
how to cheat on wife wives cheat why do wifes cheat
why women cheat on their husband when women cheat will my wife cheat again
why women cheat on men unfaithful husband cheat on my wife
dating for married men boyfriend cheated on me married cheaters
my wife cheated now what how many people cheat when married men cheat
adult stories link hot sex stories of tamilnadu
indiana abortion clinics abortion is wrong new york abortion
hidden sms spy app click best free spy apps for android
hidden sms spy app click best free spy apps for android
walgreens photo code free food coupons rite aid online coupons
prescription coupon card new prescription coupon viagra discount coupon
free prescription cards discount gallaghermalpractice.com coupons for viagra 2016
free coupon for viagra floridafriendlyplants.com discount card for prescription drugs
abortion 12 weeks http://abortionpill-online.com/ scraping the lining of the uterus
bystolic coupon 2013 manufacturer coupon for bystolic bystolic patient assistance
abortion pill abortion pill abortion pill
cialis dosage instructions cialis dose forum cialis dose for erectile
coupons for prescription medications site prescriptions coupons
prescription drug cards prescription discounts cards prescription transfer coupon
kamagra super wrightcontractingsi.com kamagra jelly
viagra kamagra viagra szedése viagra mire jó
abortion pill definition the cost of abortion price of an abortion pill
naltrexone revia open naltrexone 50 mg side effects
naltroxin click vivitral shot
opiate implant news.hostnetindia.com revia
deadline: 30-04-2021
eerste opening: 1976
waarde: € 1250
periode: vijfjaarlijks

Algemeen reglement

Artikel 1. De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten aanvaardt een schenking van 130.000 BEF (zijnde honderddertigduizend frank) of 3.222 EUR (*), waaraan geen lasten verbonden zijn. Dit bedrag kan aangevuld worden.

Artikel 2. Met de in Artikel 1 vermelde schenking wordt een J. Coppensfonds gesticht ter bevordering van wetenschappelijk werk op het gebied van de geschiedenis van de Leuvense universiteit, van de geschiedenis van de Bijbelse exegese en van het beoefenen van de oudtestamentische studies. De inkomsten van het fonds worden besteed aan het verlenen van een J. Coppensprijs.

Artikel 3. De besteding geschiedt door de Klasse der Menswetenschappen op voorstel van een bestendige commissie bestaande uit drie leden van de Klasse der Menswetenschappen, waartoe van rechtswege de stichter, J. Coppens, behoort. Zij wordt bijgestaan door de vast secretaris van de Academie. De samenstelling van de bestendige commissie zal elk jaar in het Jaarboek van de Academie worden gepubliceerd.

Artikel 4. De Klasse der Menswetenschappen zal een ontwerp van reglement betreffende de besteding uitwerken, in overeenstemming met de inzichten van de schenker.

Artikel 5. Alle onvoorziene gevallen aangaande de prijs worden door de Klasse der Menswetenschappen geregeld op voorstel van de in Artikel 3 vermelde commissie.

Artikel 6. Voor alle onvoorziene gevallen betreffende het fonds is de Raad van Bestuur van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten bevoegd.
women cheat husband read reasons married men cheat
women cheat husband my fiance cheated on me reasons married men cheat
married men who have affairs reasons why married men cheat why do husband cheat
what causes women to cheat link wife cheated
affairs with married men click here click
women who love to cheat reasons why women cheat how to tell if wife has cheated
husband watches wife cheat why wife cheated find an affair
husband watches wife cheat why wife cheated find an affair
what happens after an abortion free abortion nyc abortion clinics in san diego
pregnancy questions how abortions are done what happens in an abortion
information about abortions what is the latest you can terminate a pregnancy ways to terminate early pregnancy
will my wife cheat again go how to tell if wife has cheated
what is infidelity husband cheated on me how many men have affairs
women wanting to cheat so your wife cheated how to make your wife cheat
i had a dream i cheated on my boyfriend blog.perecruit.com i cheated on my boyfriend but i love him
i had a dream my husband cheated on me blog.artistamobile.com i cheated my husband
cheat on my girlfriend dabbeltinsurance.com i cheated on my girlfriend and i want her back
i just cheated on my boyfriend lovettsoftware.com i dreamt my boyfriend cheated on me
cheated on my boyfriend blog.gobiztech.com i found out my boyfriend cheated on me
women who cheat on husbands thesailersweb.com married cheaters
women who cheat on husbands go married cheaters
why women cheat on their husband when women cheat will my wife cheat again
dating for married men boyfriend cheated on me married cheaters
what to do when husband cheats what makes a husband cheat women looking to cheat
adult stories link hot sex stories of tamilnadu
indiana abortion clinics go new york abortion
how to catch a cheat married affairs why wife cheated
coupons for viagra 2016 canada drug pharmacy coupon viagra manufacturer coupon
prescription coupon card read viagra discount coupon
discount prescription drug card go manufacturer coupons for prescription drugs
abortion 12 weeks abortion pill scraping the lining of the uterus
cialis coupon code drug coupon card discount card for prescription drugs
prescription coupons prescription transfer coupon prescription transfer coupon
metronidazol metronidazole metronidazole encephalopathy
metronidazol metronidazole metronidazole encephalopathy
abortion pregnancy i want to do abortion abortion clinics in
discount prescriptions coupons free cialis coupon 2016 cialis coupons and discounts
discount prescriptions coupons dimaka.com cialis coupons and discounts
discount prescription coupons discount card prescription new prescription coupon
cialis coupons from lilly free prescription cards new prescription coupons
nalrexone saveapanda.com naltrexone in the treatment of alcohol dependence
how to get naltrexone out of your system blog.dotnetnerd.dk naltroxon
ldn candida go naltrexone wikipedia
naltroxin click vivitral shot
naltrexone pregnancy site naloxone implant
opiate implant click revia
naltrexone success rate how to get low dose naltrexone ldn for ibs
naltrexone over the counter blog.pelagicfm.com where to buy naltrexone
how to get naltrexone open low dose naltrexone fibromyalgia reviews
naltrexone reviews alcoholism click side effects of naltrexone implant
ldn info zygonie.com does naltrexone work
naltrexone hair loss peider.dk vivitral

Uitvoeringsreglement

Artikel 1. De J. Coppensprijs is bestemd om belangrijk oorspronkelijk werk te bekronen op het gebied van :

de geschiedenis van de Leuvense universiteit;

de geschiedenis van de Bijbelse exegese;

oudtestamentische studies.

Artikel 2. De prijs kan om de vijf jaar worden toegekend aan een studie gewijd aan de in Artikel 1 vermelde gebieden. Hij zal eventueel voor de eerste maal in 1976 worden toegekend.

Artikel 3. Komen in aanmerking: de studies van Belgische, Luxemburgse of Nederlandse auteurs die in de loop van het voorafgaande vijfjaarlijks tijdvak in druk zijn verschenen of nog niet uitgegeven werden. In dit laatste geval behoudt de Academie zich het recht voor het werk, bij bekroning, te publiceren in een van haar reeksen.

Artikel 4. De ingezonden werken moeten in het Nederlands, of in een internationale taal opgesteld zijn. Werd een andere taal dan het Nederlands gekozen, dan moet er, bij eventuele publicatie door de Academie, een uitvoerige samenvatting in het Nederlands aantoegevoegd worden.

Artikel 5. Werken waaraan reeds een prijs werd toegekend, komen niet in aanmerking.

Artikel 6. Het bedrag van de prijs wordt vastgesteld op 750 EUR (1). De prijs kan niet verdeeld worden. Hogere opbrengst van het kapitaal wordt bij het kapitaal gevoegd. Wordt de prijs niet toegekend, dan wordt het bedrag ervan eveneens bij het kapitaal gevoegd.

Artikel 7. Bij eventueel aanzienlijke verhoging van het fonds, kan het bedrag van de prijs door de Klasse der Menswetenschappen, op voorstel van de door haar overeenkomstig Artikel 3 van het Algemeen Reglement van het J. Coppensfonds aangestelde bestendige commissie, verhoogd worden.

Artikel 8. De prijs wordt toegekend door de Klasse der Menswetenschappen, op voorstel van de door haar overeenkomstig Artikel 3 van het Algemeen Reglement van het J. Coppensfonds aangestelde bestendige commissie, waaraan eventueel andere, ook niet tot de Academie behorende personen kunnen toegevoegd worden, naargelang de aard der te beoordelen werken. De daartoe aangestelde commissie zal om de vijf jaar van 1976 af in de maand oktober haar voorstel aan de Klasse der Menswetenschappen voorleggen.

Artikel 9. De aangeboden werken moeten uiterlijk op 30 april (2) van het jaar waarin de prijs kan worden toegekend, bij de vast secretaris van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel, worden ingediend met de vermelding: "voor de J. Coppensprijs".

Artikel 10. De aangeboden werken moeten in drie eensluidende exemplaren (+ eventuele illustraties en figuren) toegezonden worden. De onuitgegeven studies moeten getypt zijn.

Artikel 11. Onvoorziene gevallen met betrekking tot de prijs worden, na verslag van de bestendige commissie van het J. Coppensfonds, door de Klasse der Menswetenschappen geregeld.

Artikel 12. Voor onvoorziene gevallen met betrekking tot het fonds is de Raad van Bestuur van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten bevoegd.(*) Verhoogd in 1981 tot 5.700 EUR (vijfduizendzevenhonderd)

(1) Verhoogd tot 1.250 EUR (beslissing Raad van Bestuur van 10 december 1986)

(2) Beslissing Raad van Bestuur van 6 september 1991.
wifes who cheat want my wife to cheat when a husband cheats
click here how do i know if my wife cheated read here
how women cheat reasons wives cheat on their husbands open
affairs with married men online click
read why do women cheat with married men redirect
wives cheat website click
what happens after an abortion reasons for abortion abortion clinics in san diego
my wife cheated on me now what do i do so your wife cheated why do i want to cheat on my wife
cheated on my boyfriend blog.gobiztech.com i found out my boyfriend cheated on me
why women cheat on their husband open will my wife cheat again
dating for married men boyfriend cheated on me married cheaters
adult stories adult stories online hot sex stories of tamilnadu
kaltens sex stories link free stories of wemen and dog sex
grown women and their fathers who have consenual sex stories blog.msafdel.ir sex stories in hindi
hidden sms spy app open best free spy apps for android
walgreens pharmacy coupon blog.bizplatform.co walgreens coupon photo code
walgreens pharmacy coupon blog.bizplatform.co walgreens coupon photo code
rx discount pharmacy walgreens photo codes rx prescription coupons
rite aid couponing boomasontennis.com coupons rite aid
revia read renova 0.025%
coupon for bystolic tudorza patient assistance bystolic free trial coupon
drug coupon card site discount card prescription
drug coupon card printable coupons for cialis discount card prescription
viagra za zene cijena viagra iskustva viagra koktel
post abortion care spontaneous abortion where to do abortion
free discount prescription cards blog.newhomesdirectory.com coupon prescription
discount drug coupon quadrovermelho.com.br prescription coupon
discount drug coupon prescription drug cards prescription coupon
naltrexone revia open naltrexone 50 mg side effects
naltrexone revia open naltrexone 50 mg side effects
taking naltrexone too soon floridafriendlyplants.com vivtrol shot
ldn low dose naltrexone go implant alcohol treatment
vivitral shot go naltrexone opiate
starting naltrexone blog.aids2014.org naltrexone tab 50mg
naltexone myjustliving.com can you drink on naltrexone

Laureaten

2011: Bruno Boute

Academic Interests and Catholic Confessionalisation. The Louvain Privileges of Nomination for Ecclesiastical Benefices

Zijn proefschrift mondde uit in het hier bekroonde boek, dat ingaat op de diepgaande vervlechting van vroegmoderne universiteiten – in casu de universiteit van Leuven – met het kerkelijke beneficiewezen. Centraal staat een anomalie: typisch middeleeuwse privileges die ook in de posttridentijnse periode geestelijke professoren en studenten toegang gaven tot kerkelijke ambten, die ze dan konden gebruiken om hun verblijf aan de universiteit te financieren of als springplank voor hun carrière buiten de universiteit. Ondanks het feit dat de klerikale arbeidsmarkt in de Zuidelijke Nederlanden een zeer open arbeidsmarkt was voor universitairen, bleven de geleerde corporaties te Leuven opvallend veel energie investeren in de verdediging van deze op het eerste zicht anachronistische privileges, zowel in Brussel als in Rome. Dit vormt de aanleiding voor een studie van een geleerde mikrocosmos die voortdurend probeerde zichzelf vorm te geven, en tegelijk erin slaagde greep te krijgen op de religieuze en politieke ontwikkelingen die het academische leven diepgaand zouden beïnvloeden.

Bruno Boute (° 1975) promoveerde in 2003 aan de KULeuven op een onderzoek naar academische belangen en katholieke confessionalisering ten tijde van de Aartshertogen (1598-1621). Hij verrichte onderzoek in Rome als bursaal van het Belgisch Historisch Instituut (1998-2005), maakte deel uit van de Abteilung Religionsgeschichte van het Institut für Europäische Geschichte in Mainz (2003) en was tijdens het academiejaar 2005-2006 als Visiting Fellow verbonden aan de Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea van de Università di Roma I - La Sapienza. Tot einde 2007 werkte hij eerst als Aspirant, dan als postdoctoraal onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek aan de Onderzoekseenheid Geschiedenis van de Nieuwe Tijd van de KU Leuven. Sinds 2008 is hij werkzaam in het DFG Langzeitprojekt 'Römische Inquisition und Indexkongregation' aan het Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte van de Westfälische Wilhelmsuniversität Münster.2006: Toon Quaghebeur

Pro aris et focis: theologie en macht aan de Theologische Faculteit te Leuven, 1617-1730

De prijs 2006 van het Mgr. Coppensfonds werd toegekend aan de inzending van de heer Toon Quaghebeur, "Pro aris et focis: theologie en macht aan de Theologische Faculteit te Leuven, 1617-1730". De leden van de Commissie waren onder de indruk van zowel de omvang als de kwaliteit van het werk. Zij loofden ook de wijze waarop de auteur uit de vaak onduidelijke en onvolledige bronnen een coherent, vlot leesbaar en kritisch werk heeft weten te creëren.

Toon Quaghebeur (°1971) studeerde geschiedenis en theologie aan de KULeuven en aan de Pontificia Università Gregoriana te Rome. Aan de KULeuven behaalde hij eveneens het baccalaureaat in de wijsbegeerte. De heer Quaghebeur promoveerde tot doctor in de geschiedenis als Aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen en bekleedde nadien, eveneens bij het FWO, een mandaat van Postdoctoraal Onderzoeker. Tegenwoordig is de heer Quaghebeur lector aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven en Geaffilieerd Onderzoeker aan de KULeuven.1996: G. Van Oyen

The feeding miracles in mark: a critical survey of the history of interpretation1991: G. Van Belle

The signs source in the fourth gospel1986: G. Van Belle

Les parenthèses dans L'Evangile de Jean