Fondsprijzen

De Fondsprijzen en navorsingskredieten zijn prijzen die voortkomen uit de legaten die aan de Academie werden toevertrouwd.

Documenten: inschrijvingsformulier
inschrijvingsformulier
terug naar overzicht

Erik DUVERGERPRIJS

Prijs voor een belangrijk oorspronkelijk kunsthistorisch of historisch werk over de Nederlanden tot het jaar 1900, dat in grote mate steunt op archivalische bronnen.
how to catch a cheat looking to cheat husband cheated
find an affair click link
go all women cheat all wives cheat
wives cheat wives who cheat on husbands click
husband watches wife cheat married men having affairs find an affair
husband watches wife cheat married men having affairs find an affair
what happens after an abortion dilation and curettage instruments abortion clinics in san diego
information about abortions abortions pictures ways to terminate early pregnancy
why are women unfaithful why do wifes cheat married men having affairs
free cell spy app click mobile phone monitoring software for android
what is infidelity husband cheated on me how many men have affairs
My husband cheated on me adventureswithtravisandpresley.com why people cheat
i had a dream i cheated on my boyfriend open i cheated on my boyfriend but i love him
cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her i cheated on my girlfriend and i want her back
cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her i cheated on my girlfriend and i want her back
cheated on my boyfriend blog.gobiztech.com i found out my boyfriend cheated on me
reasons why women cheat on their husbands link percent of women that cheat
dating for married men open married cheaters
my wife cheated now what why men cheat when married men cheat
what to do when husband cheats what makes a husband cheat women looking to cheat
married cheaters when women cheat reasons women cheat on their husbands
hidden sms spy app click best free spy apps for android
walgreens pharmacy coupon blog.bizplatform.co walgreens coupon photo code
lasix pill dapoxetine 60mg temovate 0.05%
free viagra coupon 2016 blog.alpacanation.com copay cards for prescription drugs
free prescription cards discount go coupons for viagra 2016
free coupon for viagra viagra coupon code discount card for prescription drugs
abortion 12 weeks abortion pill scraping the lining of the uterus
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
coupon for bystolic bystolic bystolic free trial coupon
drug coupon card printable coupons for cialis discount card prescription
discount prescriptions coupons internet drug coupons cialis coupons and discounts
discount prescriptions coupons free cialis coupon 2016 cialis coupons and discounts
cialis coupon free prescription coupon cialis trial coupon
discount drug coupon quadrovermelho.com.br prescription coupon
ldn candida vivitrol medication naltrexone wikipedia
naltrexone over the counter blog.pelagicfm.com where to buy naltrexone
naltrexone dosage range blog.admissionnews.com ldn prescription
ldn info ldn for autism does naltrexone work
what is a vivitrol shot naltrexone injection naltrexone side effects forum
naltexone myjustliving.com can you drink on naltrexone


Op 10 maart 2004 overleed Erik Duverger, kunsthistoricus met specialisatie in de kunstgeschiedenis van de Moderne Tijden en met bijzondere belangstelling voor de tapijtweefkunst, lid van de Klasse van de Kunsten. Ter nagedachtenis van zijn wetenschappelijk werk heeft mevrouw Duverger beslist om een fonds te stichten binnen de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten ter financiering van een prijs Erik Duverger, die om de twee jaar een belangrijk oorspronkelijk kunsthistorisch of historisch werk zal bekronen dat handelt over de Nederlanden tot het jaar 1900 en dat in grote mate steunt op archivalische bronnen. Dat zowel kunsthistorisch als historisch werk kan worden bekroond en het belang dat wordt gehecht aan het archiefonderzoek als argumentatie bij de toekenning, hebben met zich meegebracht dat deze prijs wordt toegekend door zowel de Klasse van de Kunsten als door de Klasse van de Menswetenschappen.

deadline: 30-04-2017
eerste opening: 2005
waarde: € 5000
periode: tweejaarlijks

Algemeen reglement

Artikel 1. De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten aanvaardt een schenking van 100.000 EUR waaraan geen lasten verbonden zijn. Dit bedrag kan aangevuld worden.

Artikel 2. Met de in Artikel 1 vermelde schenking, wordt een Erik Duvergerfonds gesticht ter bevordering van het historisch en kunsthistorisch onderzoek over de Nederlanden tot het jaar 1900 dat zich ondermeer baseert op archivalische bronnen. De inkomsten van het fonds worden besteed aan het verlenen van een Erik Duvergerprijs.

Artikel 3. De besteding gebeurt door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten op voorstel van een daartoe aangestelde commissie bestaande uit 3 leden van de Klasse der Kunsten, waartoe Erik Duverger behoorde, en 2 leden van de Klasse der Menswetenschappen. Zij worden bijgestaan door de vast secretaris van de Academie.

Artikel 4. De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten zal er over waken dat bij de toekenning van de prijs rekening gehouden wordt met de inzichten van wijlen Professor Erik Duverger.

Artikel 5. Onvoorziene gevallen aangaande de prijs worden door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten door de Raad van Bestuur geregeld, op voorstel van de in artikel 3 vermelde commissie.

Artikel 6. Voor alle onvoorziene gevallen betreffende het fonds is de Raad van Bestuur van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten bevoegd.
how to catch a cheat unfaithful husbands husband cheated
women cheat husband my fiance cheated on me reasons married men cheat
how women cheat marriage affairs open
find an affair click link
affairs with married men online click
will my wife cheat again women who cheat on husbands how to tell if wife has cheated
will my wife cheat again go how to tell if wife has cheated
cheated on my boyfriend blog.gobiztech.com i found out my boyfriend cheated on me
my wife cheated now what how many people cheat when married men cheat
reasons wives cheat on their husbands married cheat why do women cheat on their husbands
adult stories site hot sex stories of tamilnadu
married cheaters tfswhisperer.com reasons women cheat on their husbands
rx discount pharmacy open rx prescription coupons
lasix pill link temovate 0.05%
free prescription cards discount go coupons for viagra 2016
cialis coupon card cialis free sample coupons cialis prescription coupon
free coupon for viagra click viagra coupons and discounts
abortion pill abortion pill abortion pill
coupon for bystolic link bystolic free trial coupon
abortion options medical abortion pill abortion pill
feldene capsulas feldene flas para que sirve feldene
discount prescription coupons cialis manufacturer coupon new prescription coupon
cialis coupons from manufacturer dimaka.com cialis coupon card
cialis coupon cialis coupons free cialis coupons 2015
how to get naltrexone out of your system click naltroxon
how to get naltrexone out of your system naltrexone adverse effects naltroxon
naltrexone success rate how to get low dose naltrexone ldn for ibs
taking naltrexone too soon side effects low dose naltrexone vivtrol shot
taking naltrexone too soon side effects low dose naltrexone vivtrol shot
how to get naltrexone skydtsgaard.dk low dose naltrexone fibromyalgia reviews
what is a vivitrol shot zygonie.com naltrexone side effects forum
ldn naltrexone charamin.jp ldn prescription
naltexone link can you drink on naltrexone

Uitvoeringsreglement

Artikel 1. De Erik Duvergerprijs is bestemd om belangrijk oorspronkelijk werk te bekronen op het gebied van de kunstgeschiedenis of de geschiedenis over de Nederlanden tot het jaar 1900 dat zich in grote mate baseert op archivalische bronnen.

Artikel 2. De prijs kan om de twee jaar worden toegekend aan een studie gewijd aan het onder artikel beschreven gebied, waarbij het evenwicht bewaard wordt tussen de kunstgeschiedenis en de geschiedenis. De prijs zal voor de eerste maal worden toegekend in 2005.

Artikel 3. Alleen onuitgegeven werken komen in aanmerking.

Artikel 4. De ingezonden werken moeten in het Nederlands of in het Engels, Frans of Duits opgesteld zijn. Er dient een uitvoerige samenvatting in een van de andere talen toegevoegd te worden.

Artikel 5. Werken waaraan reeds een prijs werd toegekend komen niet in aanmerking.

Artikel 6. Het bedrag van de prijs wordt vastgesteld op minstens 5000 EUR. De prijs kan niet verdeeld worden.

Artikel 7. De prijs wordt toegekend door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten op voorstel van een daartoe aangestelde commissie. Deze zal in de maand oktober haar voorstel aan de Klassen mededelen.

Artikel 8. De aangeboden werken moeten uiterlijk op 30 april van het jaar waarin de prijs kan worden toegekend worden ingediend bij de vast secretaris van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel, met de vermelding: "voor de Erik Duvergerprijs".

Artikel 9. De aangeboden werken moeten worden ingestuurd in drie exemplaren (met eventueel één exemplaar van de illustraties en/of figuren).

Artikel 10. Onvoorziene gevallen met betrekking tot het fonds en de prijs worden, na verslag van de commissie van het Erik Duvergerfonds aan de Klassen Kunsten en Menswetenschappen en bespreking in beide Klassen, door de Raad van Bestuur geregeld.
how to catch a cheat looking to cheat husband cheated
wifes who cheat reason why husband cheat when a husband cheats
what causes women to cheat open wife cheated
what causes women to cheat open wife cheated
how women cheat marriage affairs open
find an affair why do people cheat link
women who love to cheat link how to tell if wife has cheated
wives cheat wives who cheat on husbands click
husband watches wife cheat why wife cheated find an affair
what is infidelity signs of a cheater how many men have affairs
i had a dream i cheated on my boyfriend blog.perecruit.com i cheated on my boyfriend but i love him
i had a dream my husband cheated on me wanting to cheat i cheated my husband
i just cheated on my boyfriend lovettsoftware.com i dreamt my boyfriend cheated on me
cheated on my boyfriend blog.gobiztech.com i found out my boyfriend cheated on me
why women cheat on men link cheat on my wife
indiana abortion clinics go new york abortion
how to catch a cheat wifes that cheat why wife cheated
hidden sms spy app francescocutolo.it best free spy apps for android
walgreens pharmacy coupon walgreens deals walgreens coupon photo code
revia twodrunkmoms.com renova 0.025%
lasix pill link temovate 0.05%
lasix pill thepoliticalsword.com temovate 0.05%
discount prescription drug card click manufacturer coupons for prescription drugs
free viagra coupon 2016 discount prescriptions coupons copay cards for prescription drugs
viagra coupons online coupons for viagra prescriptions coupons
viagra coupon code blog.brunothalmann.com copay cards for prescription drugs
abortion 12 weeks abortion pill scraping the lining of the uterus
free discount prescription cards open coupons for cialis 2016
gabapentin effects in detail gabapentin effects in detail gabapentin effects in detail
prescription coupons prescriptions coupons prescription transfer coupon
free shipping coupon codes link coupon sites
discount prescriptions coupons dimaka.com cialis coupons and discounts
cialis coupons from manufacturer prescription discount coupon cialis coupon card
discount prescription coupons blog.newhomesdirectory.com prescription drug coupons
cialis coupon gitteottosen.dk cialis coupons 2015
how to get naltrexone out of your system blog.dotnetnerd.dk naltroxon
how to get naltrexone out of your system naltrexone adverse effects naltroxon
naltrexone revia site naltrexone 50 mg side effects
naltrexone over the counter site where to buy naltrexone
ldn low dose naltrexone pallanuoto.dinamicatorino.it implant alcohol treatment
ldn low dose naltrexone read implant alcohol treatment
vivitral shot avonotakaronetwork.co.nz naltrexone opiate
naltrexone reviews alcoholism open side effects of naltrexone implant
does vivitrol block alcohol williamgonzalez.me ldn for ulcerative colitis
naltexone link can you drink on naltrexone

Laureaten

2013: Beatrijs Wolters van der Wey

Groepsvertoon. Publieke groepsportretten in Brabant 1585-1800: studie vanuit maatschappelijk, typologisch en iconografisch oogpunt en kritische catalogus.

Beatrijs Wolters van der Wey promoveerde in 2012 aan de KU Leuven op het proefschrift Groepsvertoon. Publieke groepsportretten in Brabant 1585-1800: studie vanuit maatschappelijk, typologisch en iconografisch oogpunt en kritische catalogus Dit doctoraat werd uitgevoerd in interdisciplinair perspectief in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Het bekroonde werk is een dieptestudie naar de groepsportretten van gilden, magistratencolleges,… geschilderd in Brabant tijdens het Ancien Régime. Er werd aandacht besteed aan het materiële ontstaansproces en het typologische, iconografische en maatschappelijk oogpunt (zoals de opdrachtgevers, de keuze van de kunstenaar, de prijzen enz.).2011: Violet Soen

Vredehandel - Adellijke en Habsburgse verzoeningspogingen tijdens de Nederlandse Opstand (1564-1581)

Violet Soen (° 1981) is als docent verbonden aan de onderzoekseenheid Nieuwe Tijd van de KULeuven. Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar religie en staatsvorming in de vroegmoderne periode, en dat met een bijzondere geografische aandacht voor Spanje, Frankrijk en de Nederlanden. Ze studeerde geschiedenis in Kortrijk, Leuven en Bielefeld en Europese Studies in Louvain-la-Neuve. In oktober 2008 promoveerde zij op een proefschrift over vrede, verzet en verzoening tijdens de Nederlandse Opstand. Daarna werd ze Max Weber Fellow aan het European University Institute in Firenze. In het voorjaar van 2011 was ze verbonden aan de École des Hautes Études en Sciences Sociales in Parijs. Ze is redactielid bij de Revue d'Histoire ecclésiastique en lid van de Raad van bestuur van het Reformation Research Consortium (RefoRC), de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis (VNVNG) en de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij (KZM).

De KVAB publiceerde in 2007 haar monografie 'Geen pardon zonder paus! Studie over de complementariteit van het pauselijke en koninklijke generaal pardon (1570-1574) en over inquisiteur-generaal Michael Baius (1560-1576)', bekroond met de Mgr. De Clercqprijs. Haar nu gelauwerde studie 'Vredehandel. Adellijke en Habsburgse verzoeningspogingen tijdens de Nederlandse Opstand (1564-1581)' zal binnenkort verschijnen bij Amsterdam University Press. Voor deze studie verrichtte ze uitgebreid archivalisch onderzoek in Spanje, Italië, Frankrijk en België.2009: Pieter Martens

Militaire architectuur en vestingoorlog in de Nederlanden tijdens het regentschap van Maria van Hongarije (1531−1555). De ontwikkeling van de gebastioneerde vestingbouw.

Pieter Martens (°1976) behaalde in 1999 het diploma van burgerlijk ingenieur architect aan de KULeuven. In het kader van zijn eindejaarsverhandeling over de Italiaanse context van de vroegbarokke koepelkerk te Scherpenheuvel studeerde hij tevens aan de Università degli Studi di Roma La Sapienza.
Na zijn studies werd hij lid van de onderzoeksgroep Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg (Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, K.U.Leuven) en was hij als navorser achtereenvolgens werkzaam op een FWO-project over de militaire bouwpraktijk in de Lage Landen tijdens de zestiende eeuw (2000-2003) en een VNC-project over de uitstraling van de architectuur uit de Nederlanden in het vroegmoderne Europa (2006-2009).
Sinds 2009 is hij eveneens verbonden aan de Provinciale Hogeschool Limburg (Departement Architectuur en Beeldende Kunst) als docent Cultuurwetenschappen. Daarnaast was hij bursaal van het Belgisch Historisch Instituut te Rome (2004) en lid van het wetenschappelijk comité van het project Fortimedia, dat het Europese vestingbouwkundige erfgoed documenteerde (2004-2005).
In opdracht van het Musée National d’Histoire et d’Art (Luxemburg) voerde hij historisch onderzoek ter voorbereiding van de tentoonstelling “Un Prince de la Renaissance. Pierre-Ernest de Mansfeld (1517-1604)” (2004-2007).
In 2009 behaalde hij het doctoraat in de ingenieurswetenschappen aan de KULeuven, onder leiding van prof. Krista De Jonge, met het proefschrift “Militaire architectuur en vestingoorlog in de Nederlanden tijdens het regentschap van Maria van Hongarije (1531−1555). De ontwikkeling van de gebastioneerde vestingbouw”, dat door de Academie werd bekroond met de Erik Duvergerprijs.2005: M. Vanwelden

Productie van wandtapijten in de Regio Oudenaarde: een symbiose tussen stad en platteland (15de tot 17de eeuw)

Martine Vanwelden (°1956) studeerde geschiedenis van de Nieuwe Tijd en instellingengeschiedenis aan de KULeuven. Zij nam het beroemde tapijtweversambacht van Oudenaarde vanaf het einde van de middeleeuwen tot in de 17de eeuw als studieobject, waarbij zij haar onderzoek niet beperkte binnen het kader van de instellingengeschiedenis, maar zij lichtte ook de sociaal-economische, de technische en de culturele aspecten van het bedrijf door, en deed dit op basis van jarenlang archiefonderzoek. Reeds in 2002 was zij laureaat van de Etienne Sabbeprijs voor textielgeschiedenis voor de tentoonstellingscatalogus Oudenaardse wandtapijten van de 16de tot de 18de eeuw.