Fondsprijzen

De Fondsprijzen en navorsingskredieten zijn prijzen die voortkomen uit de legaten die aan de Academie werden toevertrouwd.

Documenten: inschrijvingsformulier
inschrijvingsformulier
terug naar overzicht

Frans VAN CAUWELAERTPRIJS

Prijs voor een oorspronkelijk, in het Nederlands gesteld werk van onbetwistbaar wetenschappelijke waarde. Deze prijs wordt afwisselend toegekend aan vervolgens:

  • Exacte wetenschappen: biomedische wetenschappen (2015)
  • Humane wetenschappen: archeologische, filosofische, geschiedkundige, morele en taalkundige wetenschappen (2016)
  • Exacte wetenschappen: natuur-, ingenieurs- en wiskundige wetenschappen (2017)
  • Humane wetenschappen: economische, pedagogische, psychologische, rechtskundige, sociale en politieke wetenschappen (2018)
free prescription cards discount go coupons for viagra 2016
abortion 12 weeks http://abortionpill-online.com/ scraping the lining of the uterus
lisinopril and eye floaters http://lisinopriland.net lisinopril and eye floaters
abortion pill abortion pill abortion pill
acheter viagra pfizer en ligne acheter viagra pfizer en ligne acheter viagra pfizer en ligne
drug coupon card printable coupons for cialis discount card prescription
drug coupon card link discount card prescription
cons of abortion pill abortions facts abortions cost
free discount prescription cards prescription savings card coupon prescription
discount prescription coupons discount card prescription new prescription coupon
ldn candida go naltrexone wikipedia
naltroxin click vivitral shot
naltroxin click vivitral shot
ldn low dose naltrexone go implant alcohol treatment
naltrexone dosage range blog.admissionnews.com ldn prescription
ldn info zygonie.com does naltrexone work
ldn info ldn for autism does naltrexone work
starting naltrexone blog.aids2014.org naltrexone tab 50mg
naltexone myjustliving.com can you drink on naltrexone
deadline: 30-04-2017
eerste opening: 2001
waarde: € 7500
periode: jaarlijks

Algemeen reglement

Het Frans Van Cauwelaert Fonds heeft tot doel Vlaams wetenschappelijk onderzoek aan te moedigen. Dit zal geschieden door het toekennen van een prijs aan auteurs van Belgische nationaliteit voor oorspronkelijk werk, in de regel in het Nederlands gesteld, van onbetwistbaar wetenschappelijke waarde, hetzij in boekvorm, hetzij als manuscript, hetzij als een verzameling van publicaties, aan het Frans Van Cauwelaert Fonds voorgelegd.

De Prijs bedraagt 7.500,- EURO.

Ieder jaar maakt het Fonds de uitloving van de Prijs bekend via de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Om beurten komen de vier domeinen vermeld in de statuten aan bod:

  • Humane wetenschappen: economische, pedagogische, psychologische, rechtskundige, sociale en politieke wetenschappen (2014)
  • Exacte wetenschappen: biomedische wetenschappen (2015)
  • Humane wetenschappen: archeologische, filosofische, geschiedkundige, morele en taalkundige wetenschappen (2016)
  • Exacte wetenschappen: natuur-, ingenieurs- en wiskundige wetenschappen (2017)

De uiterste datum voor inzending vindt u bovenaan deze pagina. De plechtige uitreiking van de Prijs grijpt plaats in het najaar van het toekenningsjaar. Bij deze gelegenheid geeft de laureaat een lezing, in het Nederlands, waarin het eigen onderzoekswerk voor een niet-gespecialiseerd gehoor wordt toelicht.

Voorwaarden

Alleen navorsers van Belgische nationaliteit kunnen zich kandidaat stellen. Door de aard van het onderzoek moet de kandidaat hebben bijgedragen tot de internationale uitstraling van het wetenschappelijk onderzoek in de Vlaamse Gemeenschap.

Kandidaten mogen op de uiterste datum voor inzending de leeftijd van 40 jaar niet bereikt hebben.

Zij mogen in het verleden voor hetzelfde onderzoekswerk geen prijs ontvangen hebben waarvan de geldwaarde minstens groter is dan die van de Prijs Frans Van Cauwelaert.

Onderzoeksploegen van twee of meer onderzoekers komen niet in aanmerking.

Om in aanmerking te komen voor de F. Van Cauwelaert Prijs dient het ingezonden werk oorspronkelijk onderzoek te zijn. Het kan eventueel:

  1. een doctoraatswerk zijn; indien het in een andere taal is opgesteld, zal het een publiceerbare synthese in het Nederlands van 15 à 20 bladzijden moeten bevatten (A4, font 12, 1,5 interlinie);
  2. een postdoctoraal werk zijn, dat gestaafd dient te worden door een verzameling wetenschappelijke artikels verschenen in internationale tijdschriften; indien het in een andere taal is opgesteld, zal een publiceerbare synthese in het Nederlands van 15 à 20 bladzijden worden toegevoegd (A4, font 12; 1,5 interlinie).

De inzending

De inzending kan bestaan uit een uitgegeven of nog onuitgegeven monografie, of een doctoraatsproefschrift, of een bundeling van artikels gepubliceerd in vaktijdschriften.

Alle documenten van het kandideringsdossier moeten per e-mail of via een ander elektronisch kanaal worden bezorgd t.a.v. de Voorzitter van het Fonds, de heer Herman Van Rompuy, via de heer Hans Rombaut (Hans.Rombaut@kvab.be) en de vast secretaris van de KVAB, vóór de bovenaan vermelde deadline. Het dossier omvat (1) een ingevuld inschrijvingsformulier (hier downloaden), (2) een curriculum vitae, met vermelding van alle eerder behaalde prijzen en onderzoekstoelages (a.u.b. duidelijk differentiëren) en hun geldwaarde, (3) een volledige lijst van eigen publicaties, (4) een Nederlandstalige samenvatting van 15 à 20 bladzijden (indien het werk niet in het Nederlands is opgesteld) en (5) het ingestuurde werk zelf.

Meer info bij Hans Rombaut - 02 550 23 59 - hans.rombaut@kvab.be

how to get naltrexone out of your system click naltroxon
naltrexone revia open naltrexone 50 mg side effects
naltrexone revia naltrexone for anxiety naltrexone 50 mg side effects
will naltrexone show on a drug test methsuximide low dose medicine
naltroxin click vivitral shot
naltrexone success rate centaurico.com ldn for ibs
naltrexone over the counter blog.pelagicfm.com where to buy naltrexone
how to get naltrexone skydtsgaard.dk low dose naltrexone fibromyalgia reviews
how to get naltrexone skydtsgaard.dk low dose naltrexone fibromyalgia reviews
starting naltrexone blog.aids2014.org naltrexone tab 50mg
ldn naltrexone naltrexone for multiple sclerosis user reviews ldn prescription
ldn naltrexone charamin.jp ldn prescription
naltexone link can you drink on naltrexone

Uitvoeringsreglement

Zie hiertoe het Algemeen reglement.

go all women cheat all wives cheat
wives cheat wives who cheat on husbands click
pregnancy questions how abortions are done what happens in an abortion
pregnancy questions how abortions are done what happens in an abortion
pregnancy questions how abortions are done what happens in an abortion
My husband cheated on me adventureswithtravisandpresley.com why people cheat
i just cheated on my boyfriend lovettsoftware.com i dreamt my boyfriend cheated on me
why women cheat on men link cheat on my wife
I cheated on my wife why wives cheat on husbands affairs with married men
adult stories link hot sex stories of tamilnadu
kaltens sex stories link free stories of wemen and dog sex
rx discount pharmacy open rx prescription coupons
walgreens photo online walgreens photo online coupon walgreens photo promo code
rite aid couponing boomasontennis.com coupons rite aid
lasix pill dapoxetine 60mg temovate 0.05%
thyroxine bottle blog.toolroom.at azithromycin 500mg
lisinopril and eye floaters lisinopril and eye floaters lisinopril and eye floaters
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
discount prescriptions coupons dimaka.com cialis coupons and discounts
free discount prescription cards blog.newhomesdirectory.com coupon prescription
free discount prescription cards prescription savings card coupon prescription
cialis coupons from lilly discount coupons for prescriptions new prescription coupons
how to get naltrexone out of your system naltrexone adverse effects naltroxon
will naltrexone show on a drug test open low dose medicine
naltrexone pregnancy site naloxone implant
naltrexone success rate centaurico.com ldn for ibs
taking naltrexone too soon naltrixone vivtrol shot
ldn low dose naltrexone read implant alcohol treatment
naltrexone dosage range blog.admissionnews.com ldn prescription
how to get naltrexone open low dose naltrexone fibromyalgia reviews
naltrexone reviews alcoholism open side effects of naltrexone implant
ldn info ldn for autism does naltrexone work
ldn naltrexone charamin.jp ldn prescription
naltrexone hair loss open vivitral

Laureaten

2013: Leen Decin

Leen Decin behaalde in 1996 aan de KU Leuven het diploma van licentiaat in de Wiskunde, optie Wiskundige Natuurkunde en Sterrenkunde. Dankzij een beurs van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, Vlaanderen (FWO) kon ze een doctoraat starten aan de KU Leuven, onder begeleiding van Prof. Christoffel Waelkens. In mei 2000 behaalde ze de titel van doctor in de wetenschappen met een onderzoek naar het gebruik van theoretische atmosfeerspectra van koude standaardsterren voor de kalibratie van infrarode spectrometers.

Van 2000 t.e.m. 2010, werkte ze als post-doctoraal onderzoeker van het FWO-Vlaanderen aan de KU Leuven. Sinds 2004 was ze tevens voor 20% geassocieerd met het sterrenkundig instituut ‘Anton Pannekoek’ van de Universiteit van Amsterdam. In 2010 werd ze benoemd aan hoofddocent aan de KU Leuven, in 2013 is ze gepromoveerd tot hoogleraar. Voor haar onderzoek reist Leen Decin de wereld rond, waarbij een onderzoeksverblijf typisch enkele dagen tot enkele maanden duurt.

Ondertussen heeft haar onderzoek zich uitgebreid. Ze bestudeert nu tevens de chemische en dynamische processen in de sterrenwinden van geëvolueerde sterren. In 2010 publiceerde ze een artikel in Nature over de ontdekking van warme waterdamp in de sterrenwind van een heldere koolstofrijke ster. In 2011 kreeg ze een beurs van de universiteit Leuven om een interdisciplinaire onderzoeksgroep te starten rond exoplaneten. Samen met collega's van het departement chemie en het departement wiskunde ontwikkelen ze nu gesofisticeerde theoretische modellen om de spectra van exoplaneten te interpreteren.2012: Mike Kestemont

Het Gewicht van de auteur – Een onderzoek naar stylometrische auteursherkenning in de Middelnederlandse epiek

Voor zijn onderzoek naar het eindrijm in de Middelnederlandse epiek, ca 1200-1500, schakelde Mike Kestemont informatica als hulpmiddel in. Hij ontwikkelde een algoritme om via een stijlanalyse de auteur te achterhalen. Zo ontdekte hij dat de anonieme dichter van ‘Karel ende Elegast’ ook de auteur is van de oudste Middelnederlandse roman over ridder Lancelot en koning Arthur en de roman over de Afrikaanse ridder Moriaen. Dat de drie werken van de hand waren van dezelfde auteur berustte totnogtoe op een hypothese. De onderzoeksbenadering van Kestemont bezorgt de hypothese nu een stevige onderbouw. Computeranalyse voor de controle van het auteurschap van hedendaagse schrijvers is vrij courant, maar voor Middelnederlandse teksten is die techniek baanbrekend te noemen.

Doctor Mike Kestemont is vorser bij het FWO-Vlaanderen en lid van twee onderzoeksgroepen aan de Universiteit Antwerpen: het Instituut voor de studie van de Letterkunde in de Nederlanden en het Computational Linguistics and Psycholinguistics Research Center (CLiPS).2012: Pieter De Leemans

Aristoteles Latinus XVII 1.III De motu animalium. Fragmenta translationis anonymae et Translatio Guillelmi de Morbeka en XVII 2.II-III De progressu animalium. Translatio Guillelmi de Morbeka

Pieter De Leemans heeft de middeleeuwse vertalingen van Aristoteles’ zoölogische geschriften ‘De progressu animalum’ en ‘De motu animalum’ kritisch onder de loep gelegd. ‘De progressu animalum’ behandelt de techniek van het bewegen bij diersoorten. Met zijn ‘De motu animalum’ probeerde Aristoteles de principes en de oorzaak te achterhalen van diverse soorten beweging zoals lopen, zwemmen en vliegen. De Latijnse vertalingen gestoeld op Griekse bronteksten gaan terug tot de 13de eeuw. De Duitse filosoof en theoloog Albertus Magnus bediende zich van een – nu verloren – tekst van een anonieme vertaler. Een tweede vertaling is van de hand van de Vlaamse monnik Willem van Moerbeke en dagtekent van omstreeks 1260. Ze kende een ruime verspreiding, onder mee aan de Universiteit van Parijs. Met de reconstructie van Albertus Magnus’ werk probeerde onderzoeker De Leemans een methode te ontwikkelen die als model kan dienen voor toekomstige gelijkaardige reconstructies. Ook werpt ze een licht op de werkwijze en het gedachtegoed van Albert Magnus. De Leemans’ editie van Willem van Moerbekes vertaling laat toe om een beter zicht te krijgen op de werkmethode van een van de grootste middeleeuwse Aristotelesvertalers en op de verspreiding van zijn werk aan de Universiteit van Parijs.

Professor Pieter De Leemans studeerde Taal- en Letterkunde, Grieks en Latijn aan de KU Leuven. Momentaal is hij als doctor assistent werkzaam aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven en aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. Tevens is hij aan de UGent gastprofessor Latijnse Letterkunde.2011: Joris Vriens

Transient Receptor Potential kanalen in thermosensatie en pijn.

Het onderzoek van Joris Vriens situeert zich in het domein van ionenkanalen. Transient Receptor Potential (of TRP) kanalen zijn microscopisch kleine sluisjes die zich in het celmembraan bevinden. Deze TRP kanalen kunnen zich openen en sluiten onder invloed van heel uiteenlopende prikkels vanuit onze omgeving (smaken, geuren, giffen, kruiden, plantenextracten, temperatuursveranderingen, …) en functioneren als cellulaire sensoren. Het bekroonde werk ‘TRP kanalen in thermosensatie en pijn’ bespreekt de rol van TRP kanalen in het detecteren van warme temperaturen. Een snelle detectie van schadelijke warmte is van levensbelang in het voorkomen van brandwonden en pijn. Bij zoogdieren gebeurt de detectie van temperaturen door sensorische zenuwuiteinden die gelegen zijn net onder onze huid. In het gepresenteerde werk, heeft Vriens het ionenkanaal TRPM3 geïdentificeerd als een nieuwe ‘hitte detector’. Muizen zonder het TRPM3 gen zijn minder gevoelig voor warmte stimuli en ontwikkelen geen overgevoeligheid voor warmte bij ontstekingen. Deze nieuwe ontdekkingen maken TRPM3 een veelbelovend target voor de ontwikkeling van nieuwe pijnstillende geneesmiddelen.

Joris Vriens (°1978) is verbonden aan de KULeuven waar hij in 2000 afstudeerde als licentiaat in de Biologie. In 2001 werd hij opgenomen in de onderzoeksgroep van ionenkanalen onder leiding van prof Bernd Nilius waar hij in 2005 promoveerde hij tot Doctor in de Biomedische wetenschappen. Als postdoctorandus van het FWO verhuisde hij van 2006 tot 2007 naar Harvard Medical School te Boston. Hij keerde in 2008 terug naar het labo voor ionenkanaal onderzoek aan de KULeuven. In 2011 werd hij gepromoveerd tot professor en startte zijn eigen onderzoeksgroep binnen het laboratorium experimentele Verloskunde – gynaecologie aan de KULeuven.2010: Stefaan Pleysier

Angst voor criminaliteit onderzocht. De brede schemerzone tussen alledaagse realiteit en irrationeel fantoom.

Stefaan Pleysier (°1975) is verbonden aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) van de K.U.Leuven. Hij is Licentiaat in de Sociologie (K.U.Leuven), Master Quantitative Analysis in the Social Sciences (K.U.Brussel), en promoveerde in 2009 als Doctor in de Criminologie (K.U.Leuven – FWO financiering) op een proefschrift met als titel Angst voor criminaliteit onderzocht. De brede schemerzone tussen alledaagse realiteit en irrationeel fantoom. Het is voor deze studie, en meer in het bijzonder het manuscript dat ondertussen onder dezelfde titel werd gepubliceerd als boek bij Boom Juridische uitgevers, dat hij de Frans Van Cauwelaertprijs 2010 ontvangt.

Stefaan Pleysier is sedert oktober 2010 voltijds docent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de K.U.Leuven, waar zijn lesopdrachten zich met name situeren op het domein van de jeugdcriminologie en de methoden van het sociaal-wetenschappelijk en criminologisch onderzoek. Binnen het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) is hij co-coördinator van de Onderzoekslijn Jeugdcriminologie. In navolging van de vroegere Onderzoeksgroep Jeugdcriminologie (OGJC) onder leiding van prof. em. Lode Walgrave, bouwt deze onderzoekslijn het jeugdcriminologisch onderzoek verder uit vanuit een interdisciplinaire samenwerking tussen criminologie en recht.2009: Ben Craps

Een hologram van de oerknal?: "Snaartheoriemodellen voor het zeer vroege heelal"

Ben Craps is verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. In 1996 studeerde hij af als Licentiaat in de Natuurkunde aan de K.U.Leuven, waar hij in 2000 als Aspirant van het FWO promoveerde tot Doctor in de Wetenschappen. Postdoctoraal onderzoeker was hij van 2000 tot 2003 aan het Enrico Fermi Institute van de University of Chicago en van 2003 tot 2005 aan het Instituut voor Theoretische Fysica van de Universiteit van Amsterdam. In 2006 werd hij voltijds docent aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij in 2009 voorzitter werd van de Vakgroep Fysica. Hij is ook als directe medewerker van de Directeur verbonden aan de Internationale Solvay Instituten voor Fysica en Chemie.

Het onderzoek van Ben Craps situeert zich op het raakvlak van de theoretische hoge-energie-fysica en de kosmologie. Volgens de oerknal-theorie, gefundeerd in Einsteins algemene relativiteitstheorie en spectaculair bevestigd door recente observaties, was ons heelal vroeger veel kleiner en warmer dan vandaag. Als de theoretische modellen verder terug geëxtrapoleerd worden in de tijd, leiden ze tot een “oerknal-singulariteit”, waar begrippen als ruimte en tijd hun betekenis verliezen. Snaartheorie is een speculatieve theorie die potentieel geldig blijft in zulke extreme omstandigheden. In zijn proefschrift D-branes and boundary states in closed string theories bestudeerde Ben Craps in detail bepaalde bouwstenen van de snaartheorie. In zijn later werk gebruikte hij deze bouwstenen om modellen te ontwikkelen voor de oerknal, en dus voor het ontstaan van de ruimte. Een belangrijk ingrediënt hierin is het holografische principe, dat stelt dat gravitationele fysica in een ruimte exact gecodeerd kan worden in een (niet-gravitationele) theorie op een rand van deze ruimte. In bepaalde modellen blijft deze laatste theorie geldig wanneer de oorspronkelijke ruimte haar betekenis verliest, wat toelaat te beschrijven hoe ruimte kan ontstaan vanuit een toestand die geen ruimtelijke interpretatie heeft.2008: Jelle Haemers

De Vlaamse Opstand (1482-1492). Staatsvorming en stedelijke opstanden in het graafschap Vlaanderen.

De laureaat van de prijs van het Frans Van Cauwelaert Fonds 2008 is de heer Jelle Haemers met het werk De Vlaamse Opstand (1482-1492). Staatsvorming en stedelijke opstanden in het graafschap Vlaanderen. Dit werk onderzoekt de tijdsgeest die op het einde van de 15de eeuw heerste in onze steden en gewesten. De periode tussen 1477 tot 1492 was een woelig tijdvak in het graafschap Vlaanderen. Ze werd gekleurd door een verbeten strijd om de heerschappij in de grote steden en om de invulling van de centrale macht. Deze periode valt uiteen in twee delen, met name de regering van Maria van Bourgondië (1477-1482) en de Vlaamse Opstand (1482-1492).2007: Joy Irobi-Devolder

Moleculaire genetica en functioneel onderzoek van mutaties in genen geassocieerd met erfelijke motorische zenuwaandoeningen

De Frans Van Cauwelaert Prijs 2007 werd uitgereikt aan Dr. Joy Irobi-Devolder. Mevrouw Joy Irobi-Devolder is afkomstig uit Nigeria, waar ze in 1995 afstudeerde als licentiate in de Farmacologie en Fysiologie aan de Universiteit van Nsukka, Nigeria. Kort daarna vertrok ze naar België om te gaan studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. Eind 1997 werd haar een Dehousse beurs toegewezen door de Universiteit Antwerpen. Dit leidde in 2002 tot het behalen van haar doctoraat in de Wetenschappen.

Het onderzoek van mevrouw Irobi-Devolder spitst zich toe op het identificeren van genen die instaan voor erfelijke aandoeningen van het perifeer zenuwstelsel. Het perifeer zenuwstelsel omvat de zenuwbanen die de hersenen en het ruggenmerg verbinden met de rest van het lichaam. Eén op 2500 mensen heeft te maken met een erfelijke aandoening in het perifeer zenuwstelsel. De bekendste vorm is de ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT), die gekenmerkt wordt door ernstige spierafwijkingen in handen en voeten, en dit reeds op jonge leeftijd.

Na vijf jaar intensief onderzoek slaagde mevrouw Irobi-Devolder er in het juiste gendefect te lokaliseren voor de motorische variant van CMT. Deze zeer belangrijke ontdekking zal aanleiding geven tot een beter inzicht in het ziekteproces, wat essentieel is voor de ontwikkeling van een therapie die tot op heden louter ondersteunend is.2006: Annemie Dillen

Het gezin: à-Dieu? Naar een contextuele ethiek, theologie en (gods-)dienstpedagogiek van gezinnen vandaag

De laureaat 2006 van de prijs van het Frans Van Cauwelaert Fonds is Dr. Annemie Dillen. Mevrouw Dillen is verbonden aan het Centrum voor Vredesethiek van de K.U.Leuven, stelde zich kandidaat voor de Frans Van Cauwelaertprijs 2006 met haar doctoraatsstudie "Het gezin: à-Dieu? Naar een contextuele ethiek, theologie en (gods-)dienstpedagogiek van gezinnen vandaag"

Het gezin wordt, zeker vanuit de christelijke ethiek, nog altijd naar voren geschoven als een vorm van perfectie. Annemie Dillen pleit voor een andere visie op het gezin. Enerzijds moet de gezinsethiek af van de perfectie als streefdoel, zodat ze oog en begrip kan hebben voor conflicten. Ouderschap hoeft niet perfect te zijn, als het maar goed genoeg is. Dat laat ouders toe om toch nog positief te handelen in moeilijke omstandigheden. Anderzijds moet de wisselwerking tussen gezin en maatschappij zo hoog mogelijk zijn. Sociaal isolement kan een grote bedreiging vormen voor het gezinsleven. Dillen wijst ook op het belang van het gezin als mini-democratie en als morele leerschool. Ouders die met maatschappelijke waarden willen meegeven zoals gelijkheid en rechtvaardigheid, moeten die thuis consequent zelf toepassen, ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de kinderen.2005: Gerda Neyens

Mevrouw Gerda Neyens (°Oostende, 1965) studeerde Natuurkunde aan de KULeuven. Na het behalen van haar Licentiaat in de Wetenschappen bleef ze verbonden aan de KULeuven en werd ze assistente met voorbereiding van een doctoraat aan het Instituut voor Kern- en Stralingsfysica. In 1993 promoveerde ze tot Doctor op het proefschrift ‘Ontwikkelen van een doelgerichte LEMS-opstelling en het bepalen van het quadrupoolmoment van Ra-isomeren’. In 2004 werd ze voltijds Hoofddocent. Als leidinggevende onderzoeker van een zeer actieve onderzoeksgroep op een belangrijk gebied van de fundamentele Fysica, namelijk de studie van kortlevende exotische kernen, heeft Gerda Neyens een Internationaal erkend en herkenbaar wetenschappelijk uitmuntend niveau bereikt. Haar promotorschap van 5 succesvolle doctoraten bevestigt mede deze status. Ze is internationaal sterk betrokken bij samenwerkingen zoals in het CERN, ORSAY en CAEN en vertolkt een voortrekkersrol in haar onderzoeksgroep. Bibliometrische studies van haar publicatiegedrag in verhouding tot de andere onderzoekers in haar discipline bevestigen deze uitzonderlijke kwaliteiten.2004: Bart Wauters

Doctor in de Geschiedenis Bart Wauters (KULeuven) is verkozen tot Laureaat van de Frans Van Cauwelaertprijs 2004 in de humane wetenschappen, meer bepaald filosofie, taalkunde, geschiedenis en archeologie. De keuze van de jury viel op Wauters’ proefschrift “Recht als Religie. Canonieke onderbouw van de vroegmoderne staatsvorming in de Zuidelijke Nederlanden”. De plechtige uitreiking op 24 november 2004 werd voorgezeten door prof. Marcel Storme, voorzitter van het fonds. Nadien hield de laureaat een lezing met als titel Recht als Religie. Een rechtshistorische analyse van het vroeg-moderne staatsvormingsproces, een toelichting bij zijn proefschrift.2003: Thomas Voets

De Frans Van Cauwelaertprijs 2003 werd toegekend aan de heer Thomas Voets in de categorie exacte wetenschappen (biomedische wetenschappen) op 12 november 2003. De heer Thomas Voets mocht de Prijs 2003 ontvangen uit handen van prof. M. Storme, voorzitter van het Fonds. De heer Voets hield tevens een lezing met als titel "Nieuwe inzichten in de vrijzetting van hormonen en neurotransmitters".2002: Jan Clement

De Prijs 2002 werd toegekend aan de heer Jan Clement van de KULeuven, voor zijn werk "Taalvrijheid en bestuurstaal in België. Een constitutionele zoektocht naar de oorsprong van het territorialiteitsbeginsel en de minderheidsrechten in de Wet Taalgebruik Bestuurszaken". De uitreiking van de prijs vindt plaats op woensdag 20 november 2002 om 16 uur in het Paleis der Academiën, waarop de laureaat een lezing zal geven over "Bestuurstaal, faciliteiten en het rapport Nabholz-Haidegger. Geen taal, geen vrijheid?".2001: Leo Storme

De prijs 2001 werd toegekend aan de heer Leo Storme van de Vakgroep Zuivere Wiskunde en Computeralgebra, Universiteit Gent. Prof. Dr. L. Storme legt zich vooral toe op het bepalen en verbeteren van grenzen op het aantal elementen van bepaalde meetkundige structuren in zogenaamde Galois-ruimten. De meeste van deze resultaten kunnen onmiddellijk worden vertaald in termne van foutverbeterende codes. Er werden vooral diepe resultaten geboekt in verband met lineaire M.D.S.-codes. Dit zijn codes die onder andere worden gebruikt voor foutverbetering in CD-spelers. Dit onderzoeksgebied waarin professor L. Storme uitblinkt is een prachtig voorbeeld enerzijds van vruchtbare wisselwerking tussen fundamenteel onderzoek en toepassingen, en anderzijds van abstract fundamenteel onderzoek waarvan het maatschappelijk rendement slechts vele jaren later tot uiting komt. De eerste Frans Van Cauwelaertlezing werd gehouden door de laureaat 2001 over "Codeertheorie en compact disc: Galois-meetkunde in de praktijk".