De Academie overhandigt jaarlijks een Gouden Penning aan een persoonlijkheid die voor het brede publiek een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot de aanmoediging en de verspreiding van de wetenschap en van de kunst.

De Academie beslist zelf wie ze voordraagt (men kan zich niet kandidaat stellen voor deze onderscheiding).

Vorige laureaten: of

Reglement

Art. 1 De Academie reikt elk jaar de gouden penning van de Academie uit aan een persoon die voor het brede publiek een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot de aanmoediging, de beoefening en de verspreiding van de wetenschap en van de kunst.

Art. 2 Jaarlijks zal in de maand mei bij de verschillende Klassen een rondvraag worden gedaan met betrekking tot de kandidaten die zij in dit verband willen voordragen.

Art. 3 De Klassen kunnen maximum drie kandidaten voordragen in volgorde van voorkeur. De Bestuurscommissie zal uit max. 12 kandidaten de meest valabele kandidaat voor deze gouden penning kiezen.

Art. 4 De voorstellen van de Klassen dienen uiterlijk na de Klassenvergadering van september worden overgemaakt aan het Bestuur van de Academie.

Art. 5 Het Bestuur van de Academie beslist uiterlijk in haar vergadering van oktober.

Art. 6 De penning wordt in de jaarvergadering die in de maand december plaatsvindt uitgereikt.