Onderscheidingen wetenschapscommunicatie

Alles over de onderscheidingen wetenschapscommunicatie 2017.

discount prescription coupons blog.newhomesdirectory.com prescription drug coupons
how to get naltrexone out of your system naltrexone adverse effects naltroxon
will naltrexone show on a drug test methsuximide low dose medicine
naltrexone pregnancy guitar-frets.com naloxone implant
naltrexone over the counter site where to buy naltrexone
vivitral shot go naltrexone opiate
naltrexone dosage range blog.admissionnews.com ldn prescription
naltrexone reviews alcoholism open side effects of naltrexone implant
does vivitrol block alcohol williamgonzalez.me ldn for ulcerative colitis
naltrexone hair loss open vivitral

Oproep voor kandidaturen 2017

De Koninklijke Vlaamse Academie van België en de Jonge Academie reiken jaarlijks de “onderscheidingen wetenschapscommunicatie” uit aan wetenschappers met een uitzonderlijke verdienste in wetenschapscommunicatie.

Er worden twee types Onderscheiding uitgereikt. De eerste is een Loopbaanprijs, voor een onderzoeker die gedurende zijn of haar hele loopbaan sterke inspanningen voor wetenschapscommunicatie deed. Het andere type Onderscheiding zijn de Jaarprijzen, voor onderzoekers die zich gedurende het voorbije jaar intensief hebben ingezet voor een concreet project rond wetenschapscommunicatie.

Onderzoekers uit alle wetenschapstakken kunnen zich kandidaat stellen. De kandidaten kunnen verbonden zijn aan universiteiten, hogescholen, wetenschappelijke instellingen en ondernemingen. Alle vormen van wetenschapscommunicatie komen in aanmerking: boeken, projecten of activiteiten voor specifieke doelgroepen, (populariserende) artikels, lezingen, blogs, deelname aan panels, wetenschapscafés, workshops ...

Kalender 2017
 • 27 februari: oproep voor kandidaturen
 • 21 april: deadline indienen bij associaties
 • Oktober/november: huldiging van de laureaten

Reglementen en formulieren

De Onderscheiding wordt beheerd door een stuurgroep die ook optreedt als jury. Ze bestaat uit specialisten in wetenschapscommunicatie, namelijk negen medewerkers van de expertisecellen wetenschapscommunicatie van de Vlaamse associaties van universiteiten en hogescholen, veertien leden van de Academie en Jonge Academie en verder vertegenwoordigers van strategische onderzoekscentra, de industrie en het overheidsbeleid (EWI, VARIO), samen met drie experten (VRT, Eos, professor wetenschapscommunicatie). De stuurgroep wordt voorgezeten door prof. Evelien Smits (Jonge Academie, oncologie UAntwerpen) en prof. Herman Van Goethem (KVAB, historicus UAntwerpen).

Meer informatie bij Jan Albert of bij de Expertisecel Wetenschapscommunicatie van uw universitaire associatie:

Associatie KU Leuven: Iris Rademaekers
AUHL - Hasselt: Els Smeyers
AUHA - Antwerpen: Els Grieten
AUGent: Céline Van Rijckeghem
UAB - Brussel: Jozefien De Marrée

 

Doel

Met deze Onderscheidingen hebben de KVAB en de JA drie doelen voor ogen:

 • meer onderzoekers aanzetten tot wetenschapscommunicatie
 • het motiveren en danken van onderzoekers die al aan wetenschapscommunicatie doen bovenop hun sowieso al erg drukke agenda
 • de kwaliteit van wetenschapscommunicatie door onderzoekers bevorderen
 • Wetenschapscommunicatie laten integreren in de normale werking van universiteiten en onderzoeksinstellingen en binnen de normale loopbaanontwikkeling van de onderzoeker.
 • het ondersteunen van associaties en stakeholders om kennis uit te wisselen over de beste praktijken van wetenschapscommunicatie

 

Vorige edities

Onderscheidingen en event wetenschapscommunicatie 2013

Onderscheidingen en event wetenschapscommunicatie 2014

Onderscheidingen en event wetenschapscommunicatie 2015

Onderscheidingen en event wetenschapscommunicatie 2016

Partners

 • Jonge Academie
 • Associatie KU Leuven
 • Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen
 • Associatie Universiteit Gent
 • Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg
 • Universitaire Associatie Brussel
 • Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
 • VLIZ
 • BIRA
 • Vlaamse Adviesraad voor Innoveren & Ondernemen
 • Nationale Loterij
cialis coupon cialis coupons free cialis coupons 2015
ldn candida go naltrexone wikipedia
will naltrexone show on a drug test open low dose medicine
will naltrexone show on a drug test methsuximide low dose medicine
naltrexone pregnancy site naloxone implant
opiate implant news.hostnetindia.com revia
naltrexone success rate ldn benefits ldn for ibs
ldn low dose naltrexone read implant alcohol treatment
ldn info zygonie.com does naltrexone work
ldn info zygonie.com does naltrexone work
naltexone myjustliving.com can you drink on naltrexone