Prijs van de Vlaamse minister voor Wetenschapsbeleid

De Academie overhandigt om de drie jaar de Prijs van de Vlaamse minister voor Wetenschapsbeleid aan een persoon, groep of organisatie die op welke wijze ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot de vulgarisatie van de wetenschap.

De Academie beslist zelf wie ze voordraagt (men kan zich niet kandidaat stellen voor deze onderscheiding).

Vorige laureaten: of

Reglement

Art. 1 De Academie kent om de drie jaar de prijs van de Vlaamse minister voor Wetenschapsbeleid toe, de eerste maal in het jaar 2000.

Art. 2 Voornoemde prijs wordt toegekend aan een persoon, een groep of een organisatie die op welke wijze ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot de vulgarisatie van de wetenschap.

Art. 3 Tijdens het jaar van toekenning zal in de maand mei bij de verschillende Klassen een rondvraag worden gedaan met betrekking tot de kandidaten die zij in dit verband willen voordragen.

Art. 4 De Klassen kunnen maximum drie kandidaten voordragen in volgorde van voorkeur en met een uitgebreide motivatie. Het Bestuur van de Academie zal uit maximum 12 kandidaten de meest valabele kandidaat voor deze prijs kiezen.

Art. 5 De voorstellen van de Klassen dienen uiterlijk na de Klassenvergadering van juni van het jaar van toekenning worden overgemaakt aan het Bestuur van de Academie.

Art. 6 Het Bestuur van de Academie beslist uiterlijk in haar vergadering van september van het jaar van toekenning.

Art. 7 De prijs wordt in de jaarvergadering die in de maand december van het jaar van toekenning plaatsvindt, uitgereikt door de Minister bevoegd voor wetenschapsbeleid.

Art. 8 Aan de prijs is een bedrag verbonden van 7500 Euro.