Publiceren in de wetenschappelijke reeksen van KVAB

De KVAB verwelkomt manuscripten van hoge kwaliteit voor de reeksen COLLECTANEA HELLENISTICA (KVAB), IURIS SCRIPTA HISTORICA (KVAB) en VERHANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN, NIEUWE REEKS. Zowel bundels met een sterke thematische samenhang als monografieën als komen in aanmerking.

Belangstellende auteurs kunnen een voorstel tot publicatie of een al afgewerkt manuscript voorleggen, per mail aan publicaties@kvab.be, met kopie aan de voorzitter van de redactieraad van de reeks (zie hier). Indien de voorzitter van de betrokken redactieraad het voorstel ontvankelijk vindt, wordt de auteur voorgesteld om met KVAB een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. De beslissing om het werk al dan niet in de reeks op te nemen wordt door de redactieraad getroffen na een anonieme peer review met externe lectoren geleid door de voorzitter van de redactieraad.

Meer info

Voor vragen en overleg kunt u terecht bij Sophie Dejaegher, per mail op publicaties[apenstaart]kvab.be of telefonisch via 02/550 23 20.