KVAB Press

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Kunsten en Wetenschappen heeft een lange publicatietraditie. Sinds haar ontstaan publiceert de Academie wetenschappelijk werk van hoge kwaliteit in een aantal langlopende wetenschappelijke reeksen. De publicatie van deze reeksen is sinds 2014 toevertrouwd aan Uitgeverij Peeters.

Langs KVAB Press verzorgt de Academie verder een aantal uitgaven in eigen beheer. De reeks Standpunten wil een actieve bijdrage leveren aan het debat over belangrijke maatschappelijke vragen. Het Nationaal Biografisch Woordenboek (NBW) bevat biografieën van belangrijke inwoners van België. Een aantal gelegenheidspublicaties geeft bekendheid aan de Academie en bepaalde van haar initiatieven.

De volledige lijst van de KVAB-publicaties telt ongeveer 2000 titels en is te vinden in de fondscatalogus.