Nationaal Biografisch Woordenboek

De KVAB geeft het Nationaal Biografisch Woordenboek uit in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. De reeks bevat de biografieën van overleden bekende (en minder bekende maar wel vermeldenswaardige) Belgen en personen die leefden op het grondgebied van het huidige België. De reeks werd gestart in 1964 en telt nu 21 delen en meer dan 2200 biografieën. Gemiddeld om de twee jaar verschijnt een nieuw deel.

Raadpleeg online

De eerste tien delen zijn gedigitaliseerd en kunnen hier geraadpleegd worden. In totaal zijn hierin 2294 personen beschreven.

Index

De personen die een lemma hebben in het NBW worden opgelijst in de index. U kunt er opzoeken of een persoon al dan niet in het NBW voorkomt, en waar.

Bestellen

U kunt deze publicaties bestellen.