Samenwerking met Uitgeverij Peeters

De Academie heeft in 2014 de publicatie van haar langlopende wetenschappelijke reeksen toevertrouwd aan Uitgeverij Peeters te Leuven. Afzonderlijke redactieraden binnen de Academie bewaken de wetenschappelijke kwaliteit langs een geformaliseerde peer-reviewprocedure die beantwoordt aan de vereisten van het VABB en stimuleren nieuwe publicaties.

Langlopende wetenschappelijke reeksen

Iusti Lipsi Epistolae

IUSTI LIPSI EPISTOLAE is een kritische teksteditie van de brieven van de humanist Iustus Lipsius (1547-1606). Gestart in 1968 omvat de reeks nu tien volumes.

Voorzitter van de redactieraad is prof. dr. Steven Van den Broecke (Steven.VandenBroecke@UGent.be).

Corpus Catalogorum Belgii

CORPUS CATALOGORUM BELGII is een uitgave van de middeleeuwse bibliotheekcatalogi van de Zuidelijke Nederlanden. In 2015 verschijnt het zevende en laatste deel, gewijd aan de bibliotheken van de Bourgondische hertogen.

Voorzitter van de redactieraad is prof. dr. Albert Derolez (a.derolez@gmail.com).

Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten. Nieuwe reeks

De reeks VERHANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN. NIEUWE REEKS omvat werken gepubliceerd op het gebied van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, moderne kunst, musicologie, psychologie, rechtsgeschiedenis, religie, theologie, literatuurwetenschap en taalwetenschap. Tot nu toe verschenen er 26 volumes.

Voorzitter van de redactieraad is prof. dr. Anne-MarieVandenbergen (Annemarie.Vandenbergen@ugent.be).

Collectanea Hellenistica

COLLECTANEA HELLENISTICA (KVAB) behandelt de geschiedenis van de gebieden rond de Middellandse Zee van ongeveer 330 tot 30 voor Christus (van Alexander de Grote tot Cleopatra). De reeks telt momenteel 6 delen.

Voorzitter van de redactieraad is prof. dr. Willy Clarysse (Willy.Clarysse@arts.kuleuven.be).

Iuris Scripta Historica

IURIS SCRIPTA HISTORICA (KVAB) is gewijd aan de rechtsgeschiedenis en wordt uitgegeven door het Wetenschappelijk Comité voor Rechtsgeschiedenis van de Academie. Er verschenen al 30 delen.

Voorzitter van de redactieraad is prof. dr. Dirk Heirbaut (Dirk.Heirbaut@UGent.be).