Standpunten

Met de reeks Standpunten stimuleert de Academie het maatschappelijk debat. De Standpunten bieden een synthese van wetenschappelijke en/of artistieke inzichten met betrekking tot actuele maatschappelijke problemen en de beleidsmatige implicaties ervan.

Recent verschenen Standpunten over o.a. de gerechtelijke hervorming, internet en ICT in het hoger onderwijs , het archiefbeleid, federalisme en confederalisme, de dreiging van metaalschaarste, het beheer van het kunstpatrimonium, jeugdwerkloosheid, medische technologie als motor voor innovatieve gezondheidszorg, informatica in het leerplichtonderwijs, spin-offs van kenniscentra, maatschappelijk verantwoord ondernemen en fiscale autonomie in federale staten.

De Standpunten zijn gratis te downloaden op de website van de Academie -- Standpunten.

Bestellen

U kunt ook steeds de verzorgde standpuntboekjes bestellen.