Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit

Praktisch

go how many women cheat on husbands all wives cheat
women who love to cheat reasons why women cheat how to tell if wife has cheated
women wanting to cheat do you cheat on your wife how to make your wife cheat
cheated on my girlfriend cory-smith.com did my girlfriend cheated on me
i just cheated on my boyfriend lovettsoftware.com i dreamt my boyfriend cheated on me
how can people cheat open why women cheat on men they love
why women cheat on their husband open will my wife cheat again
dating for married men boyfriend cheated on me married cheaters
what to do when husband cheats what makes a husband cheat women looking to cheat
I cheated on my wife why wives cheat on husbands affairs with married men
walgreens online coupon codes blog.sumedh.in coupon code walgreens photo
rx discount pharmacy blog.ladymaggie.com rx prescription coupons
free coupon for viagra site viagra coupons and discounts
abortion 12 weeks http://abortionpill-online.com/ scraping the lining of the uterus
can i take levofloxacin at night can i take levofloxacin at night can i take levofloxacin at night
how much do abortions cost open partial birth abortion
acheter viagra pfizer en ligne acheter viagra pfizer en ligne acheter viagra pfizer en ligne
kamagra super kamagra vélemények kamagra jelly
xarelto blodfortyndende open xarelto blodfortyndende
metronidazol metronidazole metronidazole encephalopathy
cialis coupons free myvisajobs.com cialis coupon 2015
dulcolax draje blog.admissionnews.com dulcolax fitil
kamagra brez recepta kamagra gel v lekarni kamagra maribor
kamagra brez recepta kamagra gel kamagra maribor
clomid proviron site.cegep-rimouski.qc.ca clomid proviron pct
after abortion pill abortion pill quotes getting an abortion pill
abortion pregnancy i want to do abortion abortion clinics in
strattera coupon with insurance amres.nl discount code for strattera
cialis.com coupon cialis coupon 2015 coupon for cialis
price of an abortion pill abortion pill is wrong average abortion pill cost
the abortion pill abortion pill is murder free abortion pill
cialis coupon codes coupon prescription cialis coupons 2015
types of abortion pill pristineschool.com how do abortion pill work
cialis coupons online coupon for prescription cialis coupon free
free discount prescription cards blog.newhomesdirectory.com coupon prescription
discount prescription coupons cialis manufacturer coupon new prescription coupon
discount prescription coupons discount card prescription new prescription coupon
cialis coupon free cialis coupon 2015 cialis trial coupon
nalrexone saveapanda.com naltrexone in the treatment of alcohol dependence
how to get naltrexone out of your system click naltroxon
naltrexone revia naltrexone for anxiety naltrexone 50 mg side effects
naltroxin click vivitral shot
naltrexone success rate centaurico.com ldn for ibs
naltrexone over the counter site where to buy naltrexone
taking naltrexone too soon naltrixone vivtrol shot
how to get naltrexone skydtsgaard.dk low dose naltrexone fibromyalgia reviews
how to get naltrexone skydtsgaard.dk low dose naltrexone fibromyalgia reviews
starting naltrexone go naltrexone tab 50mg
ldn naltrexone charamin.jp ldn prescription

Wetenschappelijke instellingen in Vlaanderen kunnen om advies verzoeken over algemene vragen in verband met wetenschappelijke integriteit. Over een concreet dossier over een vermeende inbreuk op wetenschappelijke integriteit kan een tweede advies gevraagd worden aan de VCWI, door diegene die betrokken waren in de procedure op het niveau van de instelling (met name: de instelling, de melder bij de CWI en diegene wiens integriteit in vraag gesteld wordt).

Concrete dossiers behandelt de VCWI alleen als ze bekeken zijn door het orgaan in de instelling dat bevoegd is voor het onderzoeken van vermeende inbreuken op wetenschappelijke integriteit. Voor de universiteiten zijn dat de CWI's (Commissie Wetenschappelijke Integriteit). Meer informatie over de procedures aan de universiteiten vindt u op hun officiële webpagina's: KU Leuven — UGent — UAntwerpen — VUB — UHasselt. De VCWI geeft dus alleen een tweede opinie.

Men kan bij de VCWI terecht met een vraag om tweede advies over een vermeende inbreuk op wetenschappelijke integriteit als:

  1. de CWI van een instelling een klacht of melding heeft ontvangen, de CWI hierover een mededeling heeft verstuurd die duidelijk maakt dat de procedure bij de CWI afgerond is, en een kopie van deze mededeling bij de tweedeadviesaanvraag is gevoegd;
  2. de identiteit van de tweedeadviesvrager bekend is, en één van de volgende is: hetzij de instelling, hetzij degene die de vermeende inbreuk heeft gemeld bij de CWI, hetzij degene wiens integriteit in vraag gesteld wordt;
  3. de vraag tot tweede advies de VCWI bereikt, ten laatste 30 kalenderdagen na de mededeling door de CWI.

Een meer precieze formulering van de ontvankelijkheidsvoorwaarden vindt u in het reglement.

De adviezen kunnen zowel gaan over de grond van de zaak als over de gevolgde procedure. Over individuele disciplinaire maatregelen spreekt de VCWI zich niet uit. Klachtendossiers over het gedrag van studenten vallen buiten de bevoegdheid van de VCWI.

Wat gebeurt er met een advies van de VCWI?

De adviezen van de VCWI worden meegedeeld aan alle betrokkenen ter kennisgeving.

De instellingen die verklaard hebben deze commissie als adviserend orgaan te erkennen, verbinden zich ertoe rekening te houden met het advies bij het nemen van maatregelen die binnen hun bevoegdheid liggen.

Hoe een advies aanvragen?

Vragen tot advies over dossiers over vermeende inbreuken op de wetenschappelijke integriteit kunnen worden ingediend bij de secretaris van de VCWI. De secretaris legt de vraag binnen de zeven dagen na de dag van ontvangst daarvan voor aan de voorzitter.

De VCWI deelt binnen de 21 dagen na de dag waarop de secretaris aan de voorzitter het dossier heeft bezorgd aan de indiener daarvan mee of het ontvankelijk is of niet.

Algemene vragen kunnen schriftelijk aan de secretaris worden gericht.

Welke elementen moet een ingediend dossier bevatten?

Bij de aanvraag voor een advies moet een dossier worden ingediend dat volgende elementen bevat:

  • Het ingevulde standaardformulier met algemene gegevens van de aanvrager en de motivering waarom de aanvrager meent dat dit dossier herbekeken moet worden;
  • Het advies van de commissie voor wetenschappelijke integriteit (CWI) van de instelling die het dossier in eerste instantie heeft behandeld.

Download het standaardformulier via bovenstaande link en stuur het ingevuld met het advies van de CWI naar de secretaris per e-mail of per post:

Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit
p/a KVAB
Hertogsstraat 1
1000 Brussel

Wanneer mag u een advies verwachten?

Binnen de 60 dagen na het ontvankelijk verklaren van een vraag tot advies, komt de VCWI samen. Een advies volgt binnen de 6 maanden na de dag van de eerste vergadering van de VCWI over het dossier.

Hoe verloopt de behandeling van het dossier?

De VCWI nodigt binnen de termijn van zes maanden waarbinnen het dossier moet behandeld worden elke betrokken partij uit om gehoord te worden. De VCWI kan daarnaast bijkomende informatie, getuigen en/of experts uitnodigen. Van elke zitting wordt een verslag opgemaakt.

Wat met de vertrouwelijkheid van het dossier?

Elk lid van de VCWI is verplicht tot strikte confidentialiteit in verband met de behandelde dossiers.

Experts en getuigen dienen een confidentialiteitsverklaring te ondertekenen voordat ze gehoord worden of voordat hun informatie uit het dossier wordt verstrekt. De confidentialiteitsverklaring dient eveneens ondertekend te worden door de partijen die een dossier voor advies hebben voorgelegd aan de VCWI.

Bovendien staan de instellingen die dit reglement hebben ondertekend er mee voor in dat personeelsleden die daarbij in welke hoedanigheid ook betrokken zijn de confidentialiteit met betrekking tot het voorliggende dossier in acht nemen.

Wat met belangenconflicten?

Als een lid van de VCWI zelf betrokken is bij een dossier, in welke hoedanigheid ook, zal het in principe niet deelnemen aan de beraadslagingen daarover. De VCWI zal een dergelijke situatie telkens grondig bekijken. Elke betrokkene bij een vraag voor tweede opinie over een concreet dossier kan zelf een vermeend belangenconflict bij een van de leden van deze commissie aan de VCWI melden. Deze melding dient wel te gebeuren onmiddellijk nadat de betrokkenen zijn geïnformeerd over de opening van het dossier bij de VCWI.

walgreens pharmacy coupon blog.bizplatform.co walgreens coupon photo code
printable coupons for viagra go coupons for prescriptions
levitra 40mg f6finserve.com sildenafil citrate 100mg
prescription coupon card click viagra discount coupon
free prescription cards discount gallaghermalpractice.com coupons for viagra 2016
can i take topamax with zoloft site can i take topamax with zoloft
can i take enalapril with spironolactone canitake.net can i take enalapril with spironolactone
can i take levofloxacin at night can i take levofloxacin at night can i take levofloxacin at night
lisinopril and eye floaters http://lisinopriland.net lisinopril and eye floaters
coupons for prescription drugs survivingediscovery.com prescription discount coupons
information on abortion go home abortion remedies
cialis dosage instructions cialis dose forum cialis dose for erectile
verapamil 240 verapamil verapamil migraine
kamagra brez recepta kamagra gold kamagra maribor
kamagra brez recepta kamagra gel v lekarni kamagra maribor
2015 cialis coupon unbosqueparaelplanetatierra.com coupon prescription
cialis coupon lilly prescription drugs coupons cialis discount coupons online
after abortion pill accuton.com getting an abortion pill
abortion pregnancy 12 weeks pregnant abortion abortion clinics in
champix inicio champix inicio champix inicio
early abortion pill types of abortion pill the abortion pill cost
2nd trimester abortion pill abortion pill quotes information on abortion pill
definition of abortion pill should abortion pill be legal in clinic abortion pill
new prescription coupon cialis manufacturer coupon coupon for cialis
duphaston 10 mg blog.pelagicfm.com duphaston tablete
coupon prescription eltrabajadordelestado.org cialis free sample coupons
in clinic abortion pill against abortion pill facts abortion pill clinics in md
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin 400
cialis patent cialis tadalafil cialis tadalafil
cialis manufacturer coupon cicg-iccg.com cialis sample coupon
abortion pill definition abortion pill quotes price of an abortion pill
discount prescriptions coupons internet drug coupons cialis coupons and discounts
free discount prescription cards prescription savings card coupon prescription
cialis coupon free cialis coupon 2015 cialis trial coupon
nalrexone go naltrexone in the treatment of alcohol dependence
naltroxin click vivitral shot
naltrexone pregnancy guitar-frets.com naloxone implant
naltrexone pregnancy guitar-frets.com naloxone implant
naltrexone success rate ldn benefits ldn for ibs
ldn low dose naltrexone read implant alcohol treatment
naltrexone dosage range blog.admissionnews.com ldn prescription
naltrexone dosage range blog.admissionnews.com ldn prescription
how to get naltrexone skydtsgaard.dk low dose naltrexone fibromyalgia reviews
what is a vivitrol shot zygonie.com naltrexone side effects forum