Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit

Samenstelling

De commissie telt negen stemgerechtigde leden, telkens drie uit de domeinen biomedische wetenschappen, exacte en toegepaste wetenschappen en humane en sociale wetenschappen. Een tiende lid levert juridisch advies maar neemt niet deel aan de eindbeslissing. Alle leden zijn verbonden aan één van de Vlaamse universiteiten.

De VCWI is als volgt samengesteld:

Domein

Lid

Instelling

Biomedische Wetenschappen

Voorzitter

André Van Steirteghem

VUB
Biomedische Wetenschappen

Marcel Ameloot

UHasselt
Biomedische Wetenschappen

Christel Van Geet

KU Leuven
Exacte en Toegepaste Wetenschappen

Els Van Damme

UGent
Exacte en Toegepaste Wetenschappen

Sabine Van Doorslaer

UAntwerpen
Exacte en Toegepaste Wetenschappen

Ludo Froyen

KU Leuven
Humane en Sociale Wetenschappen

Jan De Houwer

UGent
Humane en Sociale Wetenschappen

Steven Gillis

UAntwerpen
Humane en Sociale Wetenschappen

Jean Paul Van Bendegem

VUB
Juridisch advies

David D'Hooghe

De Secretaris is de heer Bert Seghers.

Comité van toezicht

Een Comité van toezicht oefent controle uit op de werking van de VCWI. Daartoe worden alleen algemene gegevens en globale, geanonimiseerde data aan dit comité verstrekt. De identiteit van personen en instellingen waarop gegevens uit de dossiers betrekking hebben worden niet meegedeeld.

Het comité is als volgt samengesteld uit vertegenwoordigers van de stichtende instellingen van de VCWI:

Lid

Instelling

Voorzitter

Jacques Willems

KVAB

Ondervoorzitter

Roger Bouillon

KAGB

Johan De Tavernier

KU Leuven

Dirk Snyders

UAntwerpen

Dominique Willems

UGent

Paul Janssen

UHasselt

Dave De ruysscher

VUB

IWT

Hans Willems

FWO