hoofding

De heer Ludo Gelders, voorzitter de heer Géry van Outryve d'Ydewalle, vast secretaris

en de leden van het Bestuur van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

hebben de eer u uit te nodigen tot de viering

75 jaar zelfstandige KVAB

(1772-1938-2013)

Deze heeft plaats op 22 oktober 2013 om 17 uur in het Auditorium Albert II.

PROGRAMMA 22.10.2013

Hymne van de Academie

Verwelkoming - de heer Géry van Outryve d'Ydewalle, vast secretaris

Lezing door de heer Mark Eyskens, Minister van Staat: 'Academie & Creativiteit'

Muzikaal Intermezzo

Toespraak door de heer Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement

Muzikaal Intermezzo

Overhandiging jubileumboek aan Zijne Majesteit de Koning

door mevrouw Irina Veretennicoff, bestuurder

Epiloog - de heer Ludo Gelders, voorzitter

Receptie

voet