Bij de Academie en bij de Klassen kunnen zowel tijdelijke als permanente commissies en wetenschappelijke comités worden ingesteld. De wetenschappelijke comités hebben een zekere zelfstandigheid binnen de Academie en kunnen evolueren tot belangrijke interuniversitaire onderzoeksverbanden.